© FS

Herontwikkeling vroeger terrein Cantaert in Zottegem krijgt vorm

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan de herontwikkeling van de vroegere bedrijfssite van het textielbedrijf Cantaert in Zottegem. De bedoeling is om op het terrein niet ver van het centrum en het station van Zottegem een duurzame woonwijk te realiseren. Eerst moet er wel een noodzakelijke en zorgzame sanering gebeuren.

“Via brownfieldconvenanten geven we oude bedrijfsterreinen een nieuwe kwalitatieve bestemming. Zo wordt onze schaarse ruimte beter benut. Het vroegere bedrijfsterrein in Zottegem zal plaats maken voor een plek om te wonen, voor kinderopvang enz. Belangrijk is dat er eerst een sanering gebeurt vooraleer de bouwvakkers aan de slag kunnen. Zo wordt onze schaarse ruimte beter benut. Het vroegere bedrijfsterrein in Zottegem zal plaats maken voor een plek om te wonen, voor kinderopvang enz. Belangrijk is dat er eerst een sanering gebeurt vooraleer de bouwvakkers aan de slag kunnen”, aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Het project in Zottegem gaat over de herontwikkeling van de voormalige bedrijfssite Cantaert met een oppervlakte van 3,2 hectare. Cantaert was meer dan een eeuw een belangrijk textielbedrijf in de stad en legde in 2012 de boeken neer. Via een Brownfieldconvenant bundelen Santerra nv, Grensstraat bv, de stad Zottegem en OVAM de krachten.

Als stadsbestuur zijn we uitermate tevreden dat deze oude en vervuilde fabriekssite via een Brownfieldconvenant omgetoverd kan worden tot een aangename groene leefomgeving. Jarenlang was deze site een doorn in het oog van velen.  Nu is er perspectief op een mooie toekomst. We zullen hier een aantal woningen en appartementen realiseren heel dicht tegen het centrum met respect voor de buurt en de omgeving. Dat levert een mooie meerwaarde op voor onze stad, aldus burgemeester Jenne De Potter

Dankzij de sanering van deze oude industriegronden, komt er plaats voor een nieuwe stadsontwikkeling. Dit moet meer ruimte geven voor jonge gezinnen die in de Egmontstad willen komen wonen”, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Evert De Smet aan

Er zijn al bodem- en grondwaterstalen genomen en geanalyseerd omdat er een mogelijkheid bestond dat er door de voormalige textielindustrie PFAS aanwezig was op de site. De resultaten van die stalen geven aan dat er geen noodzaak is tot verder onderzoek of sanering voor PFAS. Voor minerale olie en solventen is dit wel het geval en zal de bodem worden gesaneerd. 

De brownfieldconvenant biedt ons ook de zekerheid dat de historische vervuiling grondig aangepakt wordt. Op onze vraag werd een extra onderzoek naar PFAS gedaan.  Dat is voor ons een belangrijk aspect.  De gebouwen worden momenteel gesloopt. Daarna zal een grondige sanering van het terrein gebeuren, aldus schepen van Leefmilieu Leen Goossens

Het Brownfieldproject beoogt de herontwikkeling tot een hedendaagse woonwijk met bijhorende voorzieningen. Na de sloop en de sanering volgt de bouwfase. Daarbij wordt uitgegaan van een gevarieerd en kwalitatief woonprogramma, met de integratie van economische functies conform de bepalingen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Er wordt zeker ook gemikt op initiatieven in het belang van de bewoners zoals bijvoorbeeld kinderopvang.

Bij de herontwikkeling gaat zeker ook aandacht naar de zachte weggebruikers, een goede toegankelijkheid, behoud en opwaardering van de bestaande parkzone, een hoge beeldkwaliteit en een zone voor volkstuintjes.

Voor de herontwikkeling van verwaarloosde, verontreinigde of onderbenutte sites biedt een brownfieldconvenant voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak. Door de betrokken overheidsinstanties en private partners samen te brengen, kan de complexe problematiek van deze brownfields vlotter aangepakt worden. Zo wordt via het brownfieldconvenant, met betrokkenheid van de OVAM, gewaarborgd dat de sanering grondig – en afgestemd op de herontwikkeling – zal gebeuren. De omgevingsvergunning voor de aanleg van deze nieuwe verkaveling is momenteel in aanvraag.

Naar aanleiding van de principiële goedkeuring van het brownfieldconvenant volgt binnenkort een inspraak- en informatieperiode over dit convenant. Gedurende 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.