ASZ richt patiëntenraad op om kwaliteit zorgverlening te verbeteren


Geraardsbergen/Weteren/Aalst. Het A.S.Z. wil een patiëntenraad opstarten. Deze raad geeft aanbevelingen die bruikbaar zijn om het ziekenhuisbeleid meer op maat van de patiënten te organiseren. Persoonsgerichte zorg wordt steeds belangrijker binnen de gezondheidszorg. ‘We willen meer rekening houden met de persoonlijke behoeften en noden van onze patiënten. Mede daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat onze patiënten vinden van onze ziekenhuizen, de zorg en het beleid’, aldus dr. Steven Rimbaut, hoofdarts A.S.Z.

Campagne ‘Elke stap zet je samen’
Op woensdag 27 oktober 2021 gaf vzw Patient Empowerment het startschot aan de campagne ‘Elke stap zet je samen’. De basis van Patient Empowerment is een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker in wederzijds respect.

‘Het A.S.Z. nam deel aan deze vernieuwende campagne en wil graag dit jaar nog een patiëntenraad oprichten. Het is de bedoeling om vanuit concrete patiëntervaringen opportuniteiten te signaleren om de bestaande werking van onze ziekenhuizen bij te sturen. Het is zeker niet de bedoeling ethische debatten te voeren. Doelstelling is te praten over de concrete patiëntervaring rond een bepaald thema vanuit het standpunt van de patiënt en niet de bedrijfsmatige-, beleidsmatige- of politieke visie daarop. Zowel patiënten, familie van patiënten en inwoners van Aalst, Geraardsbergen en Wetteren mogen zich aansluiten bij onze patiëntenraad. De raad zou bestaan uit 15 personen die jaarlijks een drietal keer samenkomen. We zouden werken rond verschillende thema’s, zoals communicatie, signalisatie en facturatie. De patiëntenraad kijkt door de ogen van de patiënt en geeft advies. De leden mogen ook zelf onderwerpen of problemen aanbrengen. Binnen onze ziekenhuizen is er steeds ruimte voor verbetering en we willen onze patiënten zoveel mogelijk actief betrekken’, vertelt dr. Rimbaut.

Onze zorgkwaliteit verbeteren
Het A.S.Z. wil een patiëntenraad opstarten van waaruit aanbevelingen komen die bruikbaar zijn om het ziekenhuisbeleid meer op maat van de patiënten te organiseren.

Jouw profiel:
Je woont in regio Aalst, Geraardsbergen of Wetteren.
Je hebt interesse in de werking van het A.S.Z. en wil graag meedenken bij de opzet van projecten en vernieuwingen.
Je kan hierbij afstand nemen van de eigen persoonlijke situatie en met een brede blik nadenken over verbeteracties die in het belang zijn van alle patiënten.
Jouw interesse rijkt verder dan jouw eigen ziektebeeld en de afdelingen waarmee je als patiënt al in aanraking mee bent gekomen.
Je wil meedenken naar oplossingen en suggesties op niveau van het volledige ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de signalisatie, communicatie en patiëntenbevragingen.
Je bent bereid om max. 4 samenkomsten per jaar bij te wonen.

Het aanbod:
We ontvangen onze patiëntenraad in een veilige omgeving waarin patiënten hun inbreng kunnen doen, zonder weerslag op het eigen zorgproces.
We zorgen voor een open, transparante communicatie. Samenkomsten worden ruim op voorhand vastgelegd en er wordt een inhoudelijke agenda meegestuurd. We voorzien voldoende achtergrondinformatie voor ons patiëntenpanel, zodat de deelnemers optimaal kunnen participeren tijdens de samenkomsten.
We bieden geen (onkosten)vergoedingen.

Wil jij het engagement aangaan om onze zorgkwaliteit te verbeteren?
Surf dan naar: https://www.asz.be/nl/nieuws/asz-patientenraad-help-jij-ons-om-de-kwaliteit-van-onze-zorg-te-verbeteren