Filip Hebbrecht

Filip Hebbrecht (Groen)vertrekt uit de Horebeekse politiek

We vernamen dat Filip Hebbrecht ( gemeenteraadslid Groen) om privé redenen gaat verhuizen naar Zwalm. Hierdoor neemt hij ontslag uit de Horebeekse gemeenteraad.

We kregen een opmerkelijke steunbetuiging aan Filip van Luc Wachtelaer (CD&V-Horebeke)

“Voorbije 26j…

Horebeke was een speciaal politiek biotoop waar het een beetje “anders’ gaat dan wat je van een gemeentelijke democratie kon verwachten. Gaandeweg blijkt alles nu toch de juiste richting te gaan hoewel er nog naweeën zijn…

Nog voor er ook nog maar sprake was van een NVA , zaten Filip en ik reeds aan de oppositie weg te timmeren om een goed bestuur af te dwingen.

Barslechte audit’s bewezen dat we er niet ver naast zaten….

We deden dit samen met DEAL. Toen was het nog bon ton om mensen met een ander gedacht uit te joelen op de raad. Om nog maar te zwijgen over de uitsluitingscultuur.

Filip deed het met volle overgave. Dat dit soms met een uitgesproken mening was, staat buiten kijf. Insiders weten immers dat als je in dit werelddeel iets ten goede wil veranderen, je even stevig op het gaspedaal moet drukken.

 

Recente CD&V initiatieven zoals BIN, extra vuilbakken , actie anonieme boomplanters en  het zelf filmen van de raad om live-streaming af te dwingen…. zijn blijkbaar de enige manieren om daadwerkelijk beweging te krijgen in een halsstarrig bestuur.

Voor Janneke, Polleke en Mieke ben je natuurlijk een anarchist of “ruzestookre”. 😉

Filip was een trouwe partner. Hij is mogelijk de enige in Horebeke die inzicht en daadwerkelijk gebruik maakte van de hefboom “burreken” om lokale economie en toerisme aan te moedigen.

Als men denkt aan “echte” ereburgers…. dan verdient hij zeker zijn plaats.

Dank U Filip.”