N-VA Herzele wil actieplan voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten

Zwerfvuil en sluikstorten is in Herzele een groot probleem. De aanpak ervan kost de gemeente handenvol geld. Geld dat uiteraard veel nuttiger besteed kan worden. Daarnaast is er uiteraard ook een grote impact op het milieu, zoals plasticsoep in beken en vijvers, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.

Wij krijgen hierover heel wat klachten”, zegt Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele. “Vooral het feit dat er op een aantal plaatsten frequent en herhaaldelijk afval gestort wordt en dat daar door de gemeente weinig aan gedaan wordt, frustreert heel wat inwoners van onze gemeente. Daarnaast zorgt het voor ergernis bij mensen die het wél goed doen en draagt het daarenboven ook bij aan het onveiligheidsgevoel”.

Begin oktober lanceerde Vlaanderen al voor het vijfde jaar op rij de Week van de Handhaving.
Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor de aanpak van sluikstort en zwerfvuil door onder andere overtreders aan te spreken, te beboeten en positieve acties van burgers te waarderen.
In liefst 194 Vlaamse gemeenten werd gedurende zeven dagen doorgedreven gehandhaafd tegen de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek. Mét resultaat: in vergelijking met vorig jaar verdubbelde het aantal vaststellingen. In meer dan 6.000 gevallen werd een GAS-boete opgelegd of een PV-opgemaakt en aan het parket bezorgd.

“Herzele nam helaas niet deel aan de Week van de Handhaving. Blijkbaar is de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten nog steeds geen prioriteit in Herzele”, zegt Toon.

“Daarnaast heeft Herzele ook nog steeds geen actieplan voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten, terwijl men dat in de ons omliggende gemeenten wel heeft”, gaat Toon verder. “Op onze vraag gaat het gemeentebestuur daar nu eindelijk wel werk van maken. Ons voorstel werd goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad. We willen een brede aanpak van het probleem: inzetten op sensibilisering, gedragsverandering en participatie maar ook een strengere aanpak, want handhaving blijft het sluitstuk van een effectief zwerfvuilbeleid”, besluit Toon.