Nieuwe schepen en interne taakverdeling bij college van Oosterzele

Sinds 1 januari is Pieterjan Keymeulen schepen in het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oosterzele. Hij volgt Marleen Verdonck op als schepen.
Naar aanleiding van die schepenwissel herbekeek het college wie welke thema’s opvolgt.

Marleen Verdonck heeft zich na de laatste gemeenteraadsverkiezingen geëngageerd om schepen te zijn in Oosterzele van begin 2019 tot eind december 2021.
Haar mandaat van schepen is overgegaan naar Pieterjan Keymeulen die sinds 1 januari 2022 schepen is.

 

Die wissel vormde voor het college van burgemeester en schepenen op 4 januari een aanleiding om de interne taakverdeling te herbekijken.
Die interne werkverdeling is nu aangepast.
Zo is Orville Cottenie voortaan ook schepen van cultuur als gevolg van het bestuursakkoord.
Pieterjan Keymeulen is schepen van financiën, senioren, het autonoom gemeentebedrijf, deeltijds kunstonderwijs en georganiseerd jeugdwerk.
Elsy De Wilde is onder meer schepen van niet-georganiseerd jeugdwerk en van welzijn op het werk voor het gemeentepersoneel.
Burgemeester Johan Van Durme volgt nu ook de personeelsorganisatie en -administratie op