“Er ontbreekt tot vandaag nog steeds een duidelijk beleid inzake ruimtelijke ordening”

Vanuit buurtcomité Leefbaar Bevegem wordt gematigd positief gereageerd op de plannen van de stad Zottegem voor de ontwikkeling van een duurzame visie op ruimtelijke ordening. Deze week werden in die zin de uitgangsprincipes van het Woonomgevingsplan (WOP) goedgekeurd. Lees hierover meer via deze link.

“Hoewel het allemaal veel te lang duurt is het goed dat het Schepencollege de uitgangsprincipes bekrachtigt, maar het blijft natuurlijk wachten op het W.O.P. an sich. Er ontbreekt tot vandaag nog steeds een duidelijk beleid inzake ruimtelijke ordening”, zegt Ulrich De Bosscher namens het actiecomité Leefbaar Bevegem. “Het is anno 2022 niet meer uit te leggen dat slechts één stedenbouwkundig ambtenaar en een projectontwikkelaar decennialang bepalen hoe de groene stadsrand en tuinwijken nabij het centrum zoals Bevegem zich verder ‘verappartementiseren’ terwijl het oude centrum verloedert en vooral nachtwinkels aantrekt. We zijn niet tegen ‘verdichting’ maar men kan dan ook beter in het oude centrum één en ander gaan herbestemmen voor appartementen, het “Collegium” is daar een mooi voorbeeld van. In het verleden zien we dat een goede ruimtelijke ordening in Groot-Zottegem te vaak moet worden afgedwongen door burgerprotesten en actiegroepen zoals in Bevegem, Sint-Maria-Oudenhove en Grotenberge, terwijl het eigenlijk de taak is van onze lokale overheid om zorg te dragen van onze ruimte. Het ‘woonomgevingsplan’ is volgens De Bosscher belangrijk in twee richtingen. Enerzijds biedt het aan projectontwikkelaars meer zekerheid voor men gaat investeren. Anderzijds zal je het aantal beroepsprocedures sterk verminderen als je bouwaanvragen kan behandelen op een uniforme manier. Het is dan ook hoopgevend te zien dat dit stadsbestuur verantwoordelijkheid wilt nemen om Zottegem en haar deelgemeenten te beschermen tegen wildgroei van appartementsblokken.”

Lees ook

Stadsbestuur Zottegem weigert vergunningsaanvraag appartementen in Bevegem