foto De Block l

Oosterzele: Pastoor – deken Karel De Vis werd in WO II opgepakt door de Duitsers

Ook dorpelingen opgesloten in Roosbloemmolen

82 jaar geleden stond Oosterzele in rep en roer. In de gemeente werd in de Tweede Wereldoorlog een Duitse soldaat doodgeschoten. Het is een (bijna) vergeten verhaal, we willen het ter herinnering brengen. De Duitse legerleiding stelde in de meidagen 1940 onmiddellijk een onderzoek in en ging verwoed op jacht naar de dader(s) en eventuele medeplichtigen. Naast een aantal Oosterzelenaars werd ook de toenmalige pastoor – deken Karel De Vis opgepakt en opgesloten in de Roosbloemmolen, Roosbloemstraat in Oosterzele.
Bij de gevangenen ook de hoogzwangere Marie Gillis, ze beviel van een dochter in de Roosbloemmolen. De toenmalige eigenaar van de molen was Alfred Schreyen die gehuwd was met Louise Van Bever. In de Heistraat werden ook burgers gegijzeld.
Maar de echte strijd werd een paar kilometer verder geleverd, Gijzenzele werd van 19 tot 21 mei 1940 het toneel van hevige en gewelddadige gevechten. De ‘Slag om Gijzenzele’ staat bekend als één van de hardnekkigste veldslagen uit WO II. Gijzenzele en Kwatrecht maakten deel uit van de verdedigingslinie die vanaf de Bovenschelde te Kwatrecht tot aan de Leie bij Astene vijandelijke aanvallen van de Duitsers moest afweren. Dat er hevig strijd werd geleverd, blijkt uit het naslagwerk van majoor Desprets (tijdens de meidagen 1940 commandant van het derde bataljon van het zesde Linieregiment) blijkt de afschuwelijke gruwel. De bewoners van Gijzenzele moesten vluchten voor het geweld. Pas toen van hogerhand het bevel kwam om zich terug te trekken, verlieten – na heroïsch verweer – de vijfde Linie (Kwatrecht) en de zesde Linie (Gijzenzele) de stellingen Bruggenhoofd Gent. De verliezen waren het grootst langs Duitse kant, er sneuvelden 279 soldaten, in Gijzenzele sneuvelden 24 Belgische soldaten, en één burger. De meeste gesneuvelde Belgische soldaten waren prille twintigers.
Vaderlandslievend
Van pastoor – deken Karel De Vos was geweten dat hij heel vaderlandslievend was en een afkeer had van de Duitse bezetter. De ‘blitzkrieg’ had in hem diepe weerzin opgewekt. Met een indrukwekkende overmacht en in een moordend tempo werd ons land vrij snel ingenomen. Een portret van E.H. Karel De Vis. Hij werd geboren op 11 december 1858 in Meldert. Hij werd priester gewijd in Gent op 17 december 1881. We overvliegen even zijn loopbaan. Op 1 september wordt hij leraar aan het Sint – Catharinacollege van Geraardsbergen. Onderpastoor in Denderwindeke ( 1885) en Temse (1892), pastoor in Heiende – Lokeren (1904), pastoor Oosterzele (17 maart 1908). Op 15 maart 1919 wordt hij benoemd tot deken. Pastoor – deken Karel De Vis sterft op 4 september 1945 in Hekelgem, na een ongeval dat veroorzaakt werd door een vrachtwagen van het Amerikaanse leger. Op zijn bidprentje wordt pastoor – deken getypeerd als veelzijdig, begaafd, schrander en een diepgelovig priester. E.H. Karel De Vis werd de opvolger van E.H. Eugène Tielemans (° 19 december 1842), die in Oosterzele pastoor was van 24 februari 1887 tot 17 maart 1908. Hij overleed op 19 juli 1940 in Belsele (bijna 98 jaar oud). (mvdv, foto’s ddl)