Gemeente Zwalm voorziet betere subsidievoorwaarden voor land- en tuinbouwers.

Door de verhoging van de subsidiebedragen voor het inzaaien van groenbedekkers zet het bestuur nog sterker in op erosiebestrijding.

 

Het inzaaien van groenbedekkers door land- en tuinbouwers is vanuit verschillende oogpunten interessant voor de bodemtoestand in de gemeente. Door het onderwerken van groenbedekkers vindt een verrijking plaats van het organische stofgehalte in de bodem. Een goede humustoestand is bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid en de wateropslagcapaciteit. Groenbedekkers dragen eveneens bij tot het beperken van afstroming en bodemerosie. Daarenboven hebben groenbedekkers een beschermende werking op de bodemstructuur en voorkomen het dichtslempen vertelt schepen Francia Neirinck.
“Gezien het gemeentebestuur ook sterker wil inzetten op erosiebestrijding, werden de subsidies voor groenbedekkers opgetrokken. Concreet gaat het over een verhoging van het subsidiebedrag per hectare van 25 euro naar 30 euro, een verhoging van de maximale te subsidiëren oppervlakte van 15 hectare naar 20 hectare en wordt vanaf nu ook de mogelijkheid geboden om te genieten van deze subsidies bij het inzaaien van mengsels.” Meer info op https://zwalm.be/subsidiewijzer/het-inzaaien

 

Nieuwe aanmoedigingspremie voor grondontledingen moet overbemesting voorkomen

Schepen Francia Neirinck: “Een beredeneerde én milieuvriendelijke bemesting start bij een correcte en regelmatig uitgevoerde bodemanalyse. Land- en tuinbouwers kunnen hiervoor analyses aanvragen om met objectieve gegevens hun bemesting aan te passen en zo te vermijden dat er bijvoorbeeld overbemest wordt.

Vandaar werd recent een aanmoedigingspremie gelanceerd voor land- en tuinbouwers die een grondontleding laten uitvoeren in het kader van een op objectieve gegevens gebaseerde bemesting op gronden gelegen in de gemeente Zwalm. De premie voor deze analyses bedraagt 20 euro per staal.”
Voorwaarden en alle verdere gegevens op: https://zwalm.be/subsidiewijzer/grondontledingen