In de Beekstraat te Lierde werd binnen het erosieproject de strobalendam vervangen door bussels wilgentenen..

In 2020 plaatste de technische dienst van de gemeente Lierde een strobalendam in de Beekstraat om de bewoners van deze straat bij onweders en hevige regenval te vrijwaren van modderoverlast.

Deze strobalendam heeft gedurende bijna twee jaar op de erosiegevoelige akker achteraan de Beekstraat zijn nut bewezen doch was hierdoor aan vervanging toe.

Daarom werd de beslissing genomen om hem definitief te vervangen door een nieuwe dam van bussels wilgentenen. Na akkoord met de betrokken landbouwer was het ditmaal niet de gemeentelijke technische dienst doch de VZW Grijkoort uit Ronse die de nieuwe dam plaatste. Het realiseren van deze dam gebeurde in het kader van het erosieproject in een samenwerking van de gemeente Lierde en de provincie Oost-Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat bij onweders of hevige regenval de modderstromen van de hoger gelegen akkers door de dam opgevangen worden. De dam houdt het afstromend water tijdelijk vast waardoor bodemdeeltjes kunnen bezinken en het gefilterd water vertraagd verder stroomt. Op deze manier wordt de vruchtbare grond behouden en wordt modderoverlast bij buurtbewoners vermeden.

LEES OOK: https://www.nuus.be/2020/06/18/gemeente-lierde-pakt-erosieproblemen-aan/

foto’s = gemeente Lierde