Nieuwe ondergrondse parking verlaten kan nu ook tijdens Zottegemse dinsdagmarkt reglementair

Blijkbaar wil het stadsbestuur (nog) geen oren hebben naar de taalkundige (constructieve) opmerking van NUUS-lezers dat ‘Oud-College’ – met koppelteken dus – de correcte schrijfwijze is van de naam die voor de nieuwe ondergrondse parking in de Neerhofstraat gekozen werd, maar voor andere (spottende) opmerkingen die even wakkere burgers via sociale media formuleerden met betrekking tot de bereikbaarheid van diezelfde parking, is het stadsbestuur niet doof gebleven.

Onlangs werd namelijk aangekondigd dat er door de politie tijdens de dinsdagmarkt strenger gaat toegezien worden op het foutparkeren op de parking aan de Meersstraat en samen met die waarschuwing gaf het stadsbestuur aan de marktbezoekers als alternatief mee om gebruik te maken van de nieuwe ondergrondse parking in de Neerhofstraat. Daarbij werd er echter geen rekening mee gehouden dat de Neerhofstraat waar normaal eenrichtingsverkeer (richting Heldenlaan) geldt, tijdens de dinsdagmarkt afgesloten wordt ter hoogte van de Heldenlaan en men dus een verkeersovertreding moet begaan om de ondergrondse parking in tegenovergestelde richting (richting Kasteelstraat) uit te kunnen rijden.

Als oplossing voor dit probleem zal vanaf morgen 15 februari in de Neerhofstraat tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt de eenrichtingsverkeersregeling opgeheven worden. Hiertoe zal de nodige aangepaste signalisatie voorzien worden. Deze maatregel wordt genomen in combinatie met voortaan ook een parkeerverbod in de Neerhofstraat tijdens de dinsdagmarkt. Deze nieuwe regeling moet toelaten om de ondergrondse parking Oud-College vanuit de Kasteelstraat te bereiken en ook weer richting Kasteelstraat te verlaten. De Neerhofstraat blijft trouwens ter hoogte van de Heldenlaan afgesloten omwille van de markt.

In het persbericht hieromtrent geeft burgemeester Evelien De Both (N-VA) ook nog mee dat men van de ondergrondse parking kan gebruikmaken tegen het voordelige tarief van 0,60 euro per uur en men vandaar via de voetgangersdoorsteek naar de Heldenlaan rechtstreeks middenin het marktgebeuren uitkomt. Tegelijk herinnert zij nogmaals aan de waarschuwing dat foutparkeren op de parking aan de Meersstraat vanaf 1 maart beboet zal worden door de politie.

X