Advocaat Wim Depooter ( de 3 advocaten)

Advocaat aan het woord – Zedenzaak met minderjarige: Beklaagde Brakelaar wordt in Brussel wel veroordeeld

Vandaag was er in de zaak Er. M.  arrest dat werd uitgesproken door het Hof van Beroep in Brussel. Eerder kreeg hij de vrijspraak in Gent maar in Brussel oordeelde men anders over deze aangrijpende zaak.

Het Hof heeft de vordering van de procureur-generaal grotendeels gevolgd.

De tenlastelegging G (aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige vanaf 16 jaar) werd geherkwalificeerd tot aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige met de omstandigheid dat beklaagde samenwoonde met het slachtoffer en gezag uitoefende over het slachtoffer.

De beklaagde werd veroordeeld tot:

 

  • Een gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 2/3 met uitstel en probatievoorwaarden als volgt:
  • De verplichting om zich pyschologisch-medisch te laten begeleiden voor zijn persoonlijkheidsprobleem
  • Geen contact meer hebben met niet begeleide minderjarigen
  • 5 jaar ontzetting uit zijn rechten ex. art 31 SW.
  • Veroordeling tot de kosten van het geding

 

Op burgerlijk vlak wordt aan S. V.T.  een schadevergoeding toegekend van 7.500 euro meer intresten én aan P. V .T een schadevergoeding van 2.500 euro meer intresten

Advocaat Wim Depooter ( de 3 advocaten) : “Mijn cliënten zijn tevreden met deze uitspraak en kunnen thans aan het verwerkingsproces van dit zware trauma beginnen.   

Het is zeer zwaar geweest voor cliënten na de vrijspraak van het Hof van Beroep in GENT en het cassatieberoep (dat besliste dat het proces moest worden overgedaan in BRUSSEL).

 Cliënten voelen opnieuw rechtvaardigheid nadat de beklaagde in eerste aanleg in OUDENAARDE eerder ook al werd veroordeeld. 

De veroordeling van de beklaagde is voor cliënten louterend en een erkenning van het leed dat hen werd aangedaan.”

Mr. Vermassen bleef  de feiten betwisten alsook de tenlastelegging aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige betwisten.

De vrijspraak werd opnieuw gevraagd en in ondergeschikte orde werd de opschorting van straf gevraagd (schuldigverklaring van zijn cliënt zonder dat een straf wordt opgelegd).

Het gerecht in Brussel had een ander oordeel en de Brakelaar werd hierbij veroordeeld.