Actievoerders eisen onmiddellijke intrekking kandidatuur kazerne te Schendelbeke


Schendelbeke. Maandag 11 april verzamelden op de Godsbergkouter ruim dertig tractoren en vijftig buurtbewoners en boeren om te protesteren tegen de komst van een legerkazerne in het landelijke Schendelbeke. ‘Het verzet tegen de komst van een kazerne groeit zienderogen’, geeft Jan Hanssens van het actiecomité ‘Red De Godsbergkouter’ nog mee. Momenteel zijn er meer dan 1500 mensen de petitie getekend en hebben reeds vele tientallen buurtbewoners uit protest een zwarte vlag of een bord in hun tuin gezet. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen ziet in de komst van de kazerne een grote meerwaarde voor de stad. 

Maandag 11 april verzamelden onder een stralende hemel ruim dertig tractoren en vijftig buurbewoners en boeren om te protesteren tegen de komst van een legerkazerne op de landelijke kouter. De woede tegen dit initiatief is groot. ‘Onbegrijpelijk. De Vlaamse overheid pleit voor meer open ruimte en meer groen, maar in Schendelbeke en Idegem wordt de laatste jaren in ijltempo bijgebouwd. De komst van een legerkazerne met oefenterrein van ongeveer 70 hectare vormt het sluitstuk. Het stadsbestuur doet er alles aan om zoveel mogelijk open ruimte vol met beton te storten’, geeft een actievoerder mee.

‘We zijn niet van plan om te plooien.’
‘Het stadsbestuur doet alsof dit land zomaar voor het grijpen ligt, maar de landerijen aan de Godsbergkouter zijn van de boeren en die zijn niet van plan om te plooien’, laat een duidelijk ontevreden boer weten. ‘Vorige week werden de werken aan mijn oprit stilgelegd omdat er teveel verharde oppervlakte was. Het stadsbestuur tikte me op de vingers, maar intussen koestert hetzelfde stadsbestuur plannen om zowat 70 hectare landbouwgrond vol met beton te storten. Dit is te gek voor woorden’, getuigt een jongeman.

‘De plannen van het stadsbestuur tarten ieder verbeelding’,  geeft Johan Verbruggen – één van de initiatiefnemers en woordvoerder van het comité – mee. ‘Het kwartier van de toekomst komt tussen het natuurreservaat Moenebroek, het recreatiedomein De Gavers en het stiltegebied Dender-Mark te liggen, bovenop een hogedrukgasleiding en onder een hoogspanningslijn. In Schendelbeke zijn er de laatste jaren ongeveer 200 nieuwe woningen bijgebouwd. De druk op de open ruimte en de mobiliteit neemt hand over hand toe. Deze beslissing tart toch iedere vorm van verbeelding.’

‘Holle woorden en leugens.’
Volgens Johan Verbruggen is de komst van de kazerne niet zo onschuldig als men laat uitschijnen. ‘De kazerne zal een opslagplaats krijgen voor munitie, brandstof en zware wapens. Er komen schotelantennes met verhoogde straling. De afwatering wordt ook een probleem.’

Volgens de woordvoerder van het actiecomité wordt het tijd dat burgemeester Guido De Padt zijn eigen meerjarenplan ernstig neemt. ‘In het meerjarenplan staat te lezen dat een goede samenwerking tussen beleid, administratie en inwoners de stuwende kracht van het beleid is. De burger moet actief betrokken worden bij het beleid. Participatie is belangrijk, maar wat we hier in Schendelbeke meemaken, staat daar haaks op. Het zijn holle woorden en leugens.’

Het Actiecomité ‘Red de Godsbergkouter’ eist de onmiddellijke intrekking van de kandidatuur van Geraardsbergen. Op zaterdag 23 april gaan ze met zoveel mogelijk tractoren naar het stadhuis om hun petitie aan het stadsbestuur te overhandigen.

Het stadsbestuur reageert
Volgens het stadsbestuur biedt de mogelijke komst van een militaire kazerne heel wat mogelijkheden. ‘ Er zullen 1.200 arbeidskrachten tewerkgesteld worden in het Kwartier, waarvan 1.020 nieuwe arbeidsplaatsen. Deze omvatten niet alleen militaire profielen maar ook technici, administratieve medewerkers, chauffeurs, medici, informatici…’ Op het voorziene oefenterrein naast de nieuw te bouwen kazerne loopt bijvoorbeeld een aardgasleiding onder de hoogspanningslijn. ‘Deze leiding zit voldoende diep onder de grond en vormt geen enkel gevaar. In de plannen is het bovendien niet voorzien om nieuwe gebouwen op te richten op het oefenterrein. Maar we begrijpen uiteraard de ongerustheid van de mensen, en appreciëren dat ze hun vragen en bezorgdheden met ons delen’, zegt burgemeester Guido De Padt.

‘De oefeningen op het terrein zullen geen enkel gevaar vormen. Er worden geen ontploffingen gesimuleerd. In de vooropgestelde plannen is er sprake van een overdekte schietstand binnen in een gebouw waarbij de veiligheid voorop staat en de hinder voor de omwonenden minimaal zal zijn’, aldus het stadsbestuur. Wat betreft het verlies van de landbouwgrond, zal er overleg gepland worden met de landbouwsector om de mogelijke compensaties te bekijken. De landbouwers kunnen ook een belangrijke toeleverancier worden van het kwartier in het kader van korte keten initiatieven.

‘Lokaal Bestuur Geraardsbergen zal in nauwe samenwerking met Defensie werken aan een permanent overleg met de bewoners uit de omgeving aan de hand van burgerparticipatie, om zo te komen tot een gedragen project voor de directe buurt en de omliggende regio. Dit participatieproces zal een continue opdracht worden, zowel in aanloop naar de realisatie, tijdens de bouwwerken als tijdens de ingebruikname van de site.’ De beslissing van defensie wordt eind juni verwacht.

Julien Borremans

Lees ook:

Actiecomité ‘Red De Godsbergkouter’ start petitie en acties tegen komst legerkazerne