Conner Rousseau komt naar Maboel in Zottegem

De voorzitter van Vooruit Conner Rousseau komt op 19 april naar restaurant Maboel in Zottegem om er tijdens een zogenaamde T.ournée Générale zijn boek T. voor te stellen. De toegang is gratis.

“In ‘T.’ beschrijft Conner het verhaal hoe hij het tot ieders verwondering schopte als voorzitter van het huidige Vooruit”, vertelt Zottegems gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge. “Dat verhaal start in de Barkentijn. De jeugdkampen die daar plaatsvonden waren het onmisbare begin voor alles wat volgde en de start van zijn engagement. Het was de plaats waar Conner T. ontmoette, een kind dat te kampen kreeg met een zware ziekte, maar ook vele andere jongeren die hem de ongemakkelijke realiteit voorhielden dat ons land nog steeds heeft af te rekenen met verwaarlozing, armoede, ongelijke kansen en discriminatie. Op deze avond wil Rousseau verhalen uit de Barkentijn delen, met mensen praten over de politiek en over hoe we de samenleving warmer en meer solidair kunnen maken. Na de voorstelling geeft hij nog een tournée générale en trakteert iedereen op een drankje.”

Praktisch

De voorstelling start om 20u in Maboel in’t Gildenhuis (Laurens de Metsstraat 21, 9620 Zottegem).

Toegang is gratis, inschrijven kan via https://www.conner.be/tourneegeneralezottegem