Actiecomité ‘Red de Godsbergkouter’ reageert verbolgen op kwetsende uitlatingen van liberale oud-schepen

‘Vooral de manier waarover de landbouwers gesproken wordt… tart iedere verbeelding.’


Geraardsbergen. In een mail aan een aantal advocaten, architecten, politici en de huidige burgemeester roept een erenotaris en liberale oud-schepen op om werk te maken van de kazerne in Schendelbeke. Het actiecomité ‘Red de Godsbergkouter’ tilt zwaar aan de zin waarmee de oud-schepen zijn mail afsluit: ‘De landbouwers die in de weg staan, zullen dik worden vergoed.’ Het actiecomité reageert verbolgen en dient de gewezen schepen van antwoord. Het is duidelijk dat de mogelijke komst van een kazerne in Schendelbeke voor oplopende spanningen zorgt.

Het actiecomité ‘Red de Godsbergkouter’ tilt zwaar aan een mail van een erenotaris en gewezen, liberale schepen van Geraardsbergen gericht gericht aan een aantal advocaten, architecten, politici en de huidige burgemeester. Daarin roept de oud-schepen op om werk van de kazerne in Schendelbeke te maken: ‘Onze stad bevindt zich in de verste uithoek van een provincie en wordt daardoor meestal vergeten. In de loop van de laatste jaren werd ons meer ontnomen dan gegeven. Het is uw plicht in het belang van de economische ontwikkeling van onze omgeving de nieuwe kazerne te aanvaarden. Onze talrijke kleine handelaars hebben daar recht op.’ Tot zover is er niets aan de hand.

Het actiecomité tilt zwaar aan de zin waarmee de erenotaris zijn mail afsluit: ‘De landbouwers die in de weg staan, zullen dik worden vergoed.’ ‘Vooral de manier waarover de landbouwers gesproken wordt in deze mail tart iedere verbeelding’, laat het actiecomité in een persmededeling weten. Het actiecomité zijn erg verbolgen over deze uitlating en is niet van plan om dit te laten passeren. Als de kazerne er komt dan zal dit niet zonder gevolgen zijn. ‘Dit zal zeer zware gevolgen hebben voor de huidige coalitie Open VLD/CD&V bij de komende verkiezingen in 2024, maar daarnaast ook voor de handelszaken in Geraardsbergen.’

Actiecomité dient oud-schepen van antwoord:
Het actiecomité dient de auteur van de mail van antwoord. Hieronder leest u de reactie:

‘Met verbazing hebben wij uw mail gelezen. Wij nemen akte van uw schrijven aan het stadsbestuur. Zeer bescheiden geven wij u onze mening.

Wij stellen vast dat u geen enkele waarde hecht aan de bezwaren van meer dan drieduizend inwoners van de dorpen rond de kazerne. De ivoren toren-politiek van het stadsbestuur die neerbuigend op de buurtbewoners neerkijkt en achter de coulissen het beleid bedisselt, maken inwoners en landbouwers vastbesloten en eensgezind om te strijden voor de resterende open groene ruimte.

U spreekt over de economische ontwikkeling van Geraardsbergen die de nieuwe kazerne meebrengt. Er is geen enkele wetenschappelijke studie die deze stelling onderschrijft, integendeel. De lokale handelaars zijn niet gebaat met misnoegde inwoners die Geraardsbergen de rug toekeren. Als de dorpsbewoners Geraardsbergen links laten liggen, zullen de economische gevolgen voor de handelaars nefast zijn.

U spreekt over ‘landbouwers die in de weg staan’ en ‘dik zullen vergoed worden’. Uw taalgebruik doet onze wenkbrauwen fronsen. Denkt u werkelijk dat het protest om een som geld draait? Het verdwijnen van landbouwgrond verwoest immers de toekomst van jonge landbouwersgezinnen.

Wij geven de raad aan burgemeester en schepenen om de kandidatuur voor de militaire kazerne in te trekken. Indien het stadsbestuur vasthoudt aan de kandidatuur van het luchtkasteel ‘Kwartier van de toekomst’ zal dit ingrijpende gevolgen hebben. De economische schade voor Geraardsbergen en de electorale schade voor de zittende partijen kunt u voor 2024 alvast in uw agenda noteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat gezond verstand zal zegevieren.’

Julien Borremans