Al Sinksenkermis in 1645

Oude kermisaffiche van 1934 is pareltje

Uit een kerkrekening van 1645 blijkt dat men in Oosterzele dan al ‘kerckmis’ vierde. Het woord ‘kermis’ is afgeleid van ‘kerckmis’. Dit is de mis die jaarlijks bij de herdenking van de kerkwijding werd opgedragen. De kerkwijding werd herdacht aanvankelijk binnen de kerk, maar even later ook buiten de kerk. Hier is ook het ontstaan te zoeken van de Sinksenkermis in Oosterzele.
In de kerkrekening van 1645 staat te lezen (we citeren) ‘…betaelt aan carolus van durme, tavernier, eenighe pottenbiers, broot ende boter tot synxen in den omganck met oock st-rochushoogdach de costers daer was verteert tot lavenisse voor haeren sanck indeprocessie binnen twee jaeren ter somme van 8 schelling 1 groot,…(oud muntstelsel). Uit oude kermisaffiches (archief Jacques D’Hont) van 1933, 1934 en 1959 blijkt dat de Oosterzelenaars volop ‘kermis’ vieren. Op de Sinksendagen van 1933 prijken een  biljartmatch tussen Sint – Rochus Herzele en ‘Door Oefening Sterk’ Oosterzele, velokoers, vuurwerk en schieting op het programma. Op de kermisaffiche 1934: ‘velokoers (1000 frank prijzen en premies, een aardig bedrag voor die tijd), ‘groote’ schieting, bij wed. Theofiel Verbruggen, prachtig vuurwerk gegeven door de Verenigde Dorpelingen en Vrienden, afgeschoten door den vermaarden vuurwerkmaker Boon uit Zele’. Uit de affiche blijkt dat men op Pinksteren 1934 kermis vierde op drie locaties: het Dorp, Smissenbroek en Reigerstraat. Op maandagnamiddag was er kermis op Smissenbroek. Op dinsdagvoormiddag vond op het Dorp de vermaarde jaarmarkt en kermis plaats, en om ‘10 ure’ was er een velokoers voor knapen onder de 16 jaar, 150 frank prijzen op de kermisaffiche. In de namiddag was er kermis in de Reigerstraat. De oude kermisaffiches van 1934 werd met veel zorg ontworpen, echt pareltje van drukkunst.
Op zondag 17 mei 1959 was er gans de dag een autotentoonstelling op ‘t Kloosterplein, een wielerwedstrijd 3000 frank prijzen, prachtig vuurwerk. Op maandag 18 mei 1959 kermiste men in Smissenbroek. Op de affiche: wielerwedstrijd 3000 frank prijzen en premies, grote schieting. Dinsdag 19 mei 1959: ‘s voormiddags kermis op het Dorp en ‘s namiddags kermis in de Reigerstraat. In de jaren vijftig werd er ook al duchtig over de kermis gesproken. De Oosterzelenaars leefden ‘zoals nu nog altijd- daar echt naar toe. Het zijn dagen van welgemutst scharrelen, kakelen, eten en drinken, je ei eens kwijt kunnen. En ook in het ‘Reuzendorpje’ organiseerde men destijds, zoals blijft uit de poster, op 6 en 7 augustus 1933  ‘Groote Feestelijkheden met een velokoers, luisterrijk Kunstconcert, uitstap reuzen, wandelconcert. (mvdv, foto’s jd en ddl).
X