Landschapsproject Rodeland en Provincie wil 30 extra poelen in Melle, Oosterzele en Gavere

Meer poelen zorgen voor meer amfibieën en meer biodiversiteit

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Het zijn ware hotspots voor biodiversiteit.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen liet in 2021 30 poelen in Gavere, Oosterzele en Melle onderzoeken door Natuurpunt Studie. Het rapport is nu klaar en brengt de aanwezige amfibieën in kaart binnen het projectgebied van Rodeland. Het is tevens een bruikbaar instrument voor het optimaal beheer van 30 bestaande poelen. Ook worden 30 extra locaties gesuggereerd die geschikt zijn om nieuwe poelen aan te leggen. Samen met de betrokken eigenaars, andere overheden, de regionale landschappen en natuurverenigingen actief in Rodeland, wil de Provincie met dit plan een boost geven aan de biodiversiteit.

Buurgemeente Merelbeke als voorbeeld.

 

Dit is een landschapsproject met 20 samenwerkende partners, waaronder Provincie Oost-Vlaanderen. Merelbeke maakt ook deel uit van Rodeland, het lokaal bestuur van Merelbeke heeft een ambitieus poelenplan voor hun grondgebied op gemaakt. Sindsdien zijn in Merelbeke 63 nieuwe poelen aangelegd en zijn de salamanderpopulaties er sterk op vooruit gegaan.

“In dit poelenplan wordt de basis gelegd voor een veerkrachtige en sterke aanwezigheid van talrijke amfibieën in de drie Oost-Vlaamse gemeenten. Dit poelenplan is één van de bijdragen van Provincie Oost-Vlaanderen als actieve partner in het landschapsproject Rodeland. Het poelenplan is een mooi voorbeeld van onze inzet als Provincie voor gebiedsgericht natuurbeleid en het bevorderen en beschermen van onze prioritaire soorten. Samen met de betrokken eigenaars, andere overheden, de regionale landschappen en natuurverenigingen actief in Rodeland, willen we met dit plan een boost geven aan de biodiversiteit”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur.

Een poel is een ondiepe omsloten kom in het landschap met stilstaand oppervlaktewater. Poelen brengen variatie in een terrein, en levert een verscheidenheid aan planten- en diersoorten op. “In totaal hebben we zeven soorten amfibieën vastgesteld: de alpenwatersalamander, vinpootsalamander, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en de exotische meerkikker. Vooral de talrijke aanwezigheid van de vinpootsalamander is positief. Dit is een belangrijke soort voor de provincie Oost-Vlaanderen, waardoor vol wordt ingezet op het versterken van de bestaande populaties”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

X