©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge tijdens de gemeenteraad

Tania De Jonge: “De heer D’Haeseleer heeft enkel tot doel de meerderheid uit elkaar te spelen en de publieke opinie te doen geloven dat we vechtend over straat rollen maar dit klopt niet.”

Tania De Jonge reageert op de uitlatingen over de ruzies binnen het schepencollege. U kunt hier het artikel nalezen.

“In het schepencollege hebben we heel wat dossiers waarvoor een algemeen draagvlak bestaat, maar het valt soms voor dat we het over bepaalde dossiers niet eens zijn inderdaad. Een grondig debat over bepaalde punten binnen de meerderheid moet ook kunnen. Niet iedereen kan over alles dezelfde mening hebben maar eens de knoop doorgehakt is, staan de neuzen in dezelfde richting. Meestal komen we er ook uit maar in dit dossier was er inderdaad een grondig meningsverschil met die passage in de notulen tot gevolg. Als een schepen vraagt om iets op te nemen in de notulen dan wordt dit ook gedaan. Uiteindelijk is ook dit dossier door onze administratie uitgeklaard en opgelost en dat is voor mij als burgemeester het belangrijkste. Voor alle duidelijkheid, ik benadruk nogmaals dat fundamentele discussiepunten schaars zijn en het gebeurt uiterst zelden dat er een wisselend stemgedrag is in het schepencollege. 99 % van de dossiers worden unaniem goedgekeurd binnen CBS en in gemeenteraad.”

“Ik wil ook even ingaan op de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden in het personeelsbeleid. Zoals alle steden en gemeenten worden we geconfronteerd met een personeelsuitval waarbij het dikwijls heel moeilijk is om mensen te vinden, zeker voor bepaalde gespecialiseerde functies, en dan vooral in de sector grondgebiedszaken en voor de dienst personeel waar al maanden geen diensthoofd meer is. Het personeelstekort leidt tot een hogere druk bij het aanwezige personeel en ook dat heeft zijn impact. Beleidsmatig heeft de realisatiegraad van dossiers hieronder te lijden en dan moeten er soms keuzes gemaakt worden. Ik wil ook benadrukken dat we met dit bestuur gedurende twee jaar de covid-crisis hebben aangepakt. Alle schepenen en hun diensten hebben zich dubbel geplooid om deze onder controle te krijgen, door mensen massaal te testen en te vaccineren en op een werkbare manier uitvoering te geven aan de vele veiligheidsmaatregelen die van hogerhand werden opgelegd met een enorme impact voor de burgers en bedrijven.”

Ik ben het personeel voor die inzet enorm dankbaar. Zij zetten zich enorm in en zetten alles op alles om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, zij zijn immers het kloppend hart van onze organisatie en zij mogen niet het slachtoffer worden van eventuele meningsverschillen tussen politici.”

“De heer D’Haeseleer heeft enkel tot doel de meerderheid uit elkaar te spelen en de publieke opinie te doen geloven dat we vechtend over straat rollen maar dit klopt niet. Als er meningsverschillen zijn, wordt daarover gediscussieerd maar we hebben strategische doelstellingen vooropgesteld in ons coalitieakkoord en het is nog steeds de ambitie om deze te realiseren.” benadrukte Tania De Jonge,  burgemeester van Ninove.

X