N-VA wil een campagne tegen pesten in Herzele

Deze week haalde Herzele de nationale pers. Helaas was dat allesbehalve iets om trots over te zijn. Er circuleerde een filmpje op het internet en op sociale media van een vechtpartij tussen een vader en de pesters van zijn zoon aan het Sint-Paulusinstituut.

“Ik ben ervan overtuigd dat de leerkrachten van de school er alles aan doen om pesten te voorkomen en om een warme schoolomgeving te creëren. Maar als er gevochten wordt aan de schoolpoort dan is er – los van alle geleverde inspanningen – een probleem en dat moet aangepakt worden”, concludeert Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele.

Sensibiliseren, informeren en sanctioneren

“Daarom zullen we volgende week op de gemeenteraad een voorstel doen om een lokale campagne tegen pesten te ontwikkelen in samenwerking met alle Herzeelse scholen”, gaat Toon verder.

De campagne moet kinderen en jongeren in de eerste plaats sensibiliseren en wijzen op de gevolgen van pestgedrag.

“Naar aanleiding van dit incident denken we dat het belangrijk is dat er in de Herzeelse scholen extra aandacht gegeven wordt aan de impact van pesten op het leven en het welzijn van jongeren die gepest worden. Daarnaast moet er ook informatie gegeven worden over wat jongeren kunnen ondernemen wanneer ze gepest worden en waar ze terecht kunnen. Tenslotte vragen we ook dat de politie op regelmatige tijdstippen patrouilleert in de buurt van de Herzeelse scholen, voor en na de schooluren, zolang het pestprobleem zich in Herzele stelt”, besluit Toon.

X