Stéphan Bourlau (Het Alternatief) ‘Het stadsbestuur moet eindelijk het wildplakken van affiches aanpakken.’


Geraardsbergen. Gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) ergert zich al geruime tijd blauw aan het wildplakken van affiches en het verspreiden van kaartjes op de voertuigen in Geraardsbergen. ‘Dit is in strijd met het politiereglement en moet worden aangepakt.’ Op de gemeenteraad van 26 april beloofde burgemeester Guido De Padt (Open Vld) om dit fenomeen zo vlug mogelijk aan te pakken. Intussen merkt Stéphan Bourlau nog geen beterschap op.

Raadslid Stéphan Bourlau

Raadslid Bourlau drong al verschillende keren aan  bij het stadsbestuur om de bestaande regels omtrent wildplakken en het verspreiden van kaartjes op voertuigen aan te pakken. ‘Leegstaande gebouwen in het centrum worden beklad met affiches van evenementen die niet eens op ons grondgebied doorgaan. De verantwoordelijke uitgevers vind je nochtans terug op de affiches’, merkt hij op. ‘Onze stad heeft de bevoegdheid om een gemeentelijke administratieve sanctie op te leggen bij het niet naleven van het gemeente-/politiereglement.’ Volgens Bourlau oogt deze wildgroei aan affiches bovendien niet echt fraai in het straatbeeld en menig burger stoort zich aan deze wantoestand.

Er worden zelf affiches op onvoorziene plaatsen geplakt om activiteiten in het Arjaantheater aan te kondigen, terwijl dit enkel mag op voorziene plaatsen. Raadslid Bourlau vraagt zich af wanneer er wordt opgetreden en of er niet met twee maten en gewichten wordt gewogen. ‘Ik heb zelf eens een GAS-boete gekregen omdat ik een affiche van een evenement twee weken te vroeg op een officiële plakzuil had geplakt. Pas na aandringen werd de boete geannuleerd.’

Burgemeester De Padt had op de jongste gemeenteraad wel oren naar de argumenten van raadslid Bourlau en zal bij de betrokken diensten informeren waarom het wildplakken en het ongeoorloofd verspreiden van strooikaartjes onder de wagens nog niet werd geverbaliseerd. ‘Tot op heden zijn de affiches nog steeds niet verwijderd’, laat Stéphan Bourlau weten.

Het politiereglement van 01/12/2020, goedgekeurd door de gemeenteraad, is nochtans duidelijk :

‘Het is verboden opschriften, affiches, beeld-, laser- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op andere plaatsen dan die welke door de gemeente tot aanplakking zijn bestemd, tenzij er een schriftelijke vergunning werd gegeven door de burgemeester voor wat betreft het openbaar domein of door de eigenaar of de gebruiker voor wat betreft het private domein’.

‘Het is verboden flyers, strooibiljetten en ander reclamedrukwerk van welke aard dan ook (met of zonder toevoeging van staaltjes) op openbare plaatsen uit te delen, te verspreiden of te bevestigen op voertuigen, tenzij er een schriftelijke vergunning werd gegeven door de burgemeester.’

 Julien Borremans