IDAHOT in Zottegem: Raadslid Sven Mornie pleit voor méér dan symbolische actie

Open VLD Sven Mornie pleit naar aanleiding van IDAHOT – de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie – voor méér dan symbolische acties door de stad Zottegem.

“Het standaardrepertoire zoals de regenboogvlag en het regenboogzebrapad is alomtegenwoordig op sociale media én ook in onze stad en dit n.a.v. de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie  op dinsdag 17 mei 2022. Gelukkig maar! Het zijn betekenisvolle symbolen voor iedereen die zich inzet tegen discriminatie en haatmisdrijven voor mensen van de LGBTIQ+ community”, aldus Open VLD raadslid Sven Mornie. “Maar kan je met uitsluitend die symbolen mensen met homohaat overtuigen anders te denken? De impact of het effect, dat is een proces van lange duur. We moeten als stadsbestuur verdere stappen durven nemen via een ‘SOGIE-beleid’ = Sexual Orientation, Genderidentity and expression (Sexual Characteristics).”

“Het ‘SOGIE-beleid’ gaat over mensen. Internationale verdragen, grondrechten, wetten… moeten zo dicht mogelijk bij de burger gebracht worden én daar is zeker en vast een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. Een ‘SOGIE- beleid’ voeren begint door mensen bij de les te brengen in alle relevante sectoren: onderwijs, politie, sport, cultuur, jeugd … want er is anno 2022 duidelijk nog werk aan de winkel binnen verschillende beleidsdomeinen.”

Op de gemeenteraad van mei bracht Sven Mornie enkele concrete voorstellen aan.

“Stel een Stedelijk charter op waarin (sport)clubs én (jeugd)verenigingen zich engageren tot een LGBTQI+ vriendelijk beleid. Start een sensibiliseringsactie met gelijkheid en talent als doorslaggevende parameter én de vrijheid om te zijn wie je bent. Stimuleer een divers personeelsbeleid en zorg voor een LGBTQI+ vriendelijk welzijnsbeleid op de werkvloer binnen de stadsdiensten, maar ook binnen het OCMW, het stedelijk onderwijs, de lokale politie en andere officiële instanties.”

“Hiermee willen we als Open VLD Zottegem een belangrijk signaal geven. In Zottegem moet iedereen zijn of haar liefde kunnen uiten. Ik ben er mij van bewust dat holebi’s en transgenders vandaag nog al te vaak nagekeken of nageroepen worden op straat. Open VLD Zottegem is 100% voorstander van een uitgebreid ‘SOGIE-beleid’. SOGIE behoort immers tot het liberaal DNA. Open VLD Zottegem wil met dit voorstel nog eens duidelijk maken: “Voor discriminatie is er in onze stad geen plaats!”