Folder moet het aantal winkeldiefstallen flink terugdringen

Geraardsbergen. Naar aanleiding van de toename van het aantal winkeldiefstallen in het centrum van Geraardsbergen bundelde de politie Geraardsbergen/Lierde alle maatregelen om het winkeldieven moeilijk te maken in een folder die ze sinds kort, samen met de coördinatoren van het BIN-Z, persoonlijk overhandigen aan alle centrumhandelaars van Geraardsbergen.

Uit het jaarverslag van het BIN-Z of het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers in het centrum van de stad blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in 2021 spectaculair gestegen is. In vergelijking met 2020 is het aantal winkeldiefstallen in 2021 in het centrum van Geraardsbergen met 388% gestegen. Voor de politiezone Geraardsbergen/Lierde noteren we een stijging van het aantal feiten met 177%. Daar tegenover staat dat bij de winkeldiefstallen 78% van de daders binnen het BIN-Z kon gevat worden. Binnen de politiezonde loopt dit op tot 83%.

Inzetten op preventie
Toch kan je als winkelier bepaalde maatregelen treffen om het dieven moeilijk te maken hun slag te slaan. Politie Geraardsbergen/Lierde bundelde al deze maatregelen in een folder die ze sinds kort, samen met de coördinatoren van het BIN-Z, persoonlijk overhandigen aan alle centrumhandelaars van Geraardsbergen.

De kans dat je als zelfstandige geconfronteerd wordt met winkeldiefstal is zeer reëel. In 2021 noteerde politie Geraardsbergen/Lierde binnen de volledige politiezone 78 winkeldiefstallen, waarvan 61 daders effectief werden gevat. 35 van deze 78 diefstallen werden geregistreerd binnen het BIN-Z of het Buurtinformatienetwerk voor Geraardsbergse zelfstandigen, dat momenteel 128 leden telt. Een vergelijking met de voorgaande jaren toont een stijgende trend. Deze stijging is volgens het korps deels te wijten aan de verhoogde inzet op camerabewaking waardoor meer handelaars aangifte komen doen mét camerabeelden wat de ophelderingsgraad ten goede komt. Met het uitdelen van haar folder wil de politie volop inzetten op preventie.

Wat kan je als handelaar doen om te vermijden dat winkeldieven toeslaan? Hoe herken je verdacht gedrag? Waarom is het belangrijk om aangifte te doen? De winkeluitbater krijgt een uitleg welke maatregelen er kunnen worden toegepast. Verder wordt er ook stilgestaan bij het gedrag van een potentiële dief en hoe men moet reageren als een dief op heterdaad wordt betrapt. ‘Als men toch iemand op winkeldiefstal betrapt, is het ook goed te weten wat men best wel en niet doet’, zegt hoofdinspecteur Christophe Temmerman, teamchef Buurtpolitie én verantwoordelijke voor de BIN-Z coördinatie.

Zelfanalyse door checklist
In de komende dagen gaan de BIN-Z coördinatoren samen met de politie op stap om de nieuwe folder uit te delen aan alle centrumhandelaars in Geraardsbergen. De winkeliers krijgen ook de nodige uitleg om effectief aan de slag te gaan in hun eigen zaak. Aan de hand van een checklist kan men een zelfanalyse maken.

‘De checklist maakt het mogelijk snel af te lezen of men goed of slecht scoort. Is het resultaat eerder negatief, dan kan de winkelier beslissen om gratis beroep te doen op onze diefstalpreventie-adviseurs. Hoe men dit advies kan aanvragen en wie hiervoor de contactpersonen zijn binnen ons korps, staat ook vermeld in de folder’, vult hoofdinspecteur Temmerman aan.

‘Het BIN-Z bestaat 8 jaar en telt ondertussen bijna 130 handelszaken. Binnen dit BIN-Z wordt informatie rond feiten van winkeldiefstal, wisseltrucs, uitgifte van vals geld of andere verdachte handelingen aan elkaar doorgespeeld. Het verdelen van de folder is een volgende stap in de mooie wisselwerking die er de voorbije jaren tussen de verschillende partners is ontstaan’, besluit Burgemeester De Padt.

Julien Borremans