De eerstecommunicanten van de stedelijke basisschool Zottegem tijdens de viering afgelopen zondag 15 mei

Zottegem: vier vieringen voor 133 vormelingen

In tegenstelling met de (negen) eerstecommunievieringen die over een langere periode gespreid zijn, vinden de vormselvieringen binnen een kortere tijdsspanne plaats. In Zottegem zijn zodoende alle vier vormselvieringen in de eerstkomende dagen als volgt geschikt

  • op zaterdag 21 mei om 14u30 in de kerk van Bevegem gezamenlijke viering voor de vormelingen van Bevegem, Grotenberge en Strijpen (34) en om 16 uur in de kerk van Velzeke gezamenlijke viering voor de vormelingen uit Velzeke, Elene, Leeuwergem en Oombergen. (20). Hierdoor vervalt in Bevegem de gewone wekelijkse zaterdagavondmis van 17 uur, in Velzeke blijft de zaterdagavondmis om 18u30 wel behouden.
  • op zondag 22 mei om 9 uur (* zie verder) in de kerk van Sint-Maria-Oudenhove gezamenlijke viering voor de vormelingen uit Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove (27).
  • op donderdag 26 mei (O.-L.-Heer Hemelvaartsdag) om 11 uur in de dekenale kerk gezamenlijke viering voor de vormelingen van Zottegem-centrum, Erwetegem en Godveerdegem (52).

(*) De aandacht wordt gevestigd op dit correcte aanvangsuur (dus niet om 9u45 zoals foutief in het magazine Infokrant Egmont aangekondigd). Tussen haakjes vermelden we telkens het aantal vormelingen. In totaal zijn er dus 133 vormelingen. Zij zullen allemaal door pastoor-deken Hans Vandenholen zelf het vormsel toegediend krijgen.