Wegenis- en rioleringswerken in de Schoolstraat vorderen gestaag.

Daar het wegdek van de Schoolstraat, gelegen tussen de Steenweg N8 en de Caudenberg, dringend aan vervanging toe was werd er beslist om de straat opnieuw aan te leggen en tevens van een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien.

Deze wegenis- en rioleringswerken gingen begin mei 2022 van start

De nodige aansluiting van de riolering op het kruispunt met de N8 is reeds gerealiseerd en momenteel wordt het gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Vorig jaar werden de nutsleidingen al vernieuwd. “De Schoolstraat is een tamelijk smalle straat”, zegt schepen van Openbare Werken Antoine Van de Maele, “Dit maakt de uitvoering van de werken er niet makkelijker op.”

De plannen voor deze werken zijn ontworpen door het studiebureau Arcadis uit Gent en de werken worden uitgevoerd door grondwerken De Mol uit Lochristi. De totale kostprijs werd geraamd op 301.933,00 euro incl. BTW. Hiervan wordt 81.706,00 euro gedragen door Farys / TMVW, 165.565,00 euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Lierde zelf betaalt 54.661,00 euro incl. BTW.

De werken zullen ongeveer 50 dagen duren en tijdens deze periode is er geen enkel verkeer mogelijk in de straat. Voor de inwoners van de 20 woningen en 15 appartementen aan de Schoolstraat is er echter voldoende parkieerplaats voorzien in de onmiddellijke omgeving aan de Caudenberg. Tegen half juli zou de straat opnieuw open moeten zijn voor het verkeer.

Het gemeentebestuur dankt zijn inwoners voor het begrip tijdens deze werken.” aldus nog schepen Antoine Van De Maele.

Schepen van openbare werken Antoine Van De Maele in de Schoolstraat te Lierde.