Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het OCMW Zottegem is op zoek naar een voltijdse keukenhulp voor het Woonzorgcentrum Egmont. Solliciteren voor deze tijdelijke vacature (m, v, x) kan tot en met woensdag 15 juni e.k. om 12 uur ’s middags. Info over functie en aanbod, voorwaarden en nodige documenten enz. is op www.zottegem.be/vacatures terug te vinden, bijkomende inlichtingen bij de personeelsdienst via 09 364 64 74.
  • Daarnaast is stad Zottegem ook op zoek naar een nieuwe uitbater voor het cultuurcafé Foyer dat verbonden is aan het CC Zoetegem in de Hospitaalstraat. Hiervoor loopt de sollicitatietermijn tot dinsdag 28 juni. Lees uitgebreider over deze vacature via deze link.
  • Het stadsbestuur heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van buurgemeente Oosterzele om zowel vaste als neerklapbare paaltjes te plaatsen (op grondgebied Oosterzele) teneinde een halt toe te roepen aan het sluipverkeer dat via de as Sparrenbosdreef (Elene) – Broek (Balegem) doorheen Oosterzele richting Gent rijdt. Om zijn gronden in Broek nog te kunnen bereiken, zal een fruitteler uit Zottegem een sleutel krijgen om de neerklapbare paaltjes re bedienen. Oosterzele zal ook instaan voor het plaatsen van de paaltjes, het informeren van buurtbewoners en hulpdiensten enz. Stad Zottegem zal op de kruispunten van de Steenweg op Aalst met de Sparrenbosdreef en Broek verkeersborden voorzien om te signaleren dat de weg aan het einde van de Sparrenbosdreef (begin Broek) doodloopt.
  • Nadat de gemeenteraad al begin vorig jaar, in vergadering op 20 januari 2021, het plan goedkeurde om in het gedeelte van de Leenstraat (Grotenberge) tussen de Gentsesteenweg en Industrielaan de betonweg te vervangen door een asfaltverharding, heeft het college van burgemeester en schepenen de uitvoering van die werken nu gegund aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen, tegen de kostprijs van 112.011,87 euro. Deze vernieuwing van het wegdek met een einde maken aan de klachten van buurtbewoners over trillingen in hun woningen ingevolge de slechte toestand van de betonplaten.
  • Omdat er renovatiewerken aan het Kasteel van Egmont op til zijn, krijgt de stadsbibliotheek tijdelijk een ander onderdak (aan de Buke 44) en met deze verhuis gaat een sluitingsperiode van 15 juni tot en met 3 juli gepaard (lees hierover meer via deze link). De verhuis zelf van de hele inboedel zal maximum tien (kalender)dagen duren en hiervoor heeft de stad met de firma Vervaet uit Aalter een overeenkomst met een prijskaartje van 38.514,30 euro afgesloten.