Boerenprotest in Brakel tegen stikstofakkoord

Bezwaren werden overhandigd

Gisteren kwamen de Brakelse boeren op straat tegen het stikstofakkoord en werden hun bezwaren ingediend en overhandigd aan het  gemeentebestuur. Met deze actie willen de landbouwers hun ongenoegen en ontgoocheling duidelijk maken over het stikstofakkoord.

Dominiek Nachtergaele (voorzitter Bedrijfsgilde) : ” De landbouwers in Brakel maken zich zorgen over hun toekomst met dit voorliggend PAS-akkoord. Omdat er heel wat versnipperd habitatgebied afgebakend is in Brakel hebben landbouwbedrijven al snel een ‘impact’ op het nabijgelegen habitatgebied. Om deze reden heeft de bedrijfsgilde van Brakel het openbaar onderzoek grondig bekeken en bezwaren geformuleerd.

De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken en zet de landbouwers voor blok. Dit is waanzin! en voor ons onaanvaardbare contractbreuk. Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector volledig gekraakt. Bijna niemand wordt gespaard door wat er nu voorligt.”

De bezwaren werden overhandigd aan het Brakels gemeentebestuur. Schepen Peter Vanderstuyf had oren naar de bezorgdheden van de landbouwers en beloofde eveneens dat de gemeente Brakel een bezwaarschrift gaat indienen.

“Dat onze landbouwers niet akkoord kunnen gaan met het stikstofakkoord, lijkt mij meer dan logisch. Immers dit akkoord hangt aan elkaar met haken en ogen, niet alleen zijn er verkeerde parameters gebruikt om de uitstoot van de landbouwbedrijven te bepalen, maar bovendien houdt men geen enkele rekening met de gevolgen. Zo zijn de gevolgen op menselijk en financieel vlak voor de zogenaamde oranje bedrijven gewoon verontrustend. Bedrijven die 15 tot 20% minder stikstof zullen moeten uitstoten  maar waarvoor geen enkele financiële tegemoetkoming bestaat. Aangezien het merendeel van onze Brakelse landbouwbedrijven oranje zijn ingekleurd, zie ik het dan ook bijzonder pessimistisch tegemoet.

Ook de gevolgen voor de omgeving heeft men onvoldoende in kaart gebracht: wanneer er minder veeteelt wordt toegelaten zullen de boeren  verplicht dienen over te schakelen op meer akkerbouw. Dit betekent veel minder weides met minder biodiversiteit en vooral meer kans op erosie met de onvermijdelijke wateroverlast voor de Brakelse inwoners bij hevige regenval.

Eveneens staat er nergens te lezen wat er met de gesloten landbouwbedrijven moet gebeuren. Deze zogenaamde rode bedrijven moeten dicht en daarna, wat met de leegstaande gebouwen ?Afbreken en bos van maken? Wie gaat dat betalen? Misschien zou men kunnen opteren om van de leegstaande gebouwen meergezinswoningen te maken, een soort woonerf, maar de regelgeving laat dit in Vlaanderen echter niet toe.

Verder vrees ik, gezien de gebrekkige opstelling van dit stikstofakkoord (compromis à la belge), dat een vernietiging ervan door het Grondwettelijk Hof wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Ingeval van de vernietiging van dit zogenaamde stikstofdecreet vrees ik dat het huiswerk weer opnieuw zal moeten worden gemaakt en blijven de landbouwers dan nog wat langer in de onzekerheid.”

Lees via deze link de bezwaren tegen het PAS-akkoord door Laura.Speeckaert. (Boerenbond)