Lezersbrief: Hoe helpt Zottegem ouderlingen bij extreme hitte?

Ligt het aan mijn brievenbus of ligt het aan het Zottegems bewind of heeft die ploeg nog zelfs geen weet van extreme hitte ?

Wat hebben of hadden ze uitgedokterd tegen die warmteterreur van onze zomer ?

Zelf heb ik niets van initiatieven teruggevonden in mijn brievenbus noch in mijn mailbox maar misschien hebben ze het helemaal privé, luxueus privé aangepakt en kreeg Marieke, die 2 hoog in de Trapstraat een piepklein appartementje betrekt, een persoonlijke uitnodiging om wat koelte te gaan opzoeken in een kerk, een school, een of ander lokaaltje waar de overheid wél weet van heeft, daarom zijn ze ook de overheid en verkozen, ikzelf niet, een fris plekje afhankelijk van de woonplaats van de Mariekes en de Jeffen. Want het zijn hoofdzakelijk ouderen die in Zottegem klein zijn komen wonen en nu ook als eersten slachtoffer kunnen worden van isolement en gaarstoven en uitdrogen.

Moeilijk om wat te vinden, zeg jij, schepen X ? Je had wel een waaier aan mogelijkheden om voor studenten aangepaste locaties te zoeken én te vinden, mét internetaansluiting en dat heeft die groep die nu het hardst kreunt onder de hitte niet eens nodig. Voor Bevegemnaars is de kerk op het H.Hartplein toch het ideale “onderduikadres”: heel toegankelijk voor wie niet meer zo mobiel is, heel koel, heel groot, met sanitair in de stille ruimte of heet het kinderruimte, een zaaltje links van het altaar.

Dat die blokperiode er aankwam, wisten jullie allang. Juist. Maar dat die 40° er aankwamen, wisten jullie al daaaagen ! Helaas heeft een petanquebaan voorrang.

Feit is wel dat studenten de toekomst zijn van een gemeente, de 3e leeftijd enkel het verleden.

Proficiat met die achterstand op kleine Oost-Vlaamse gemeenten die wel initiatieven namen en ook TVOost haalden.

18u : Dag 1 van een rampentweedaagse, voorlopig toch, zit er intussen op en het Zottegems bewind schijnt massaal nog hetere  oorden opgezocht te hebben. Steeds meer gemeenten volgen het voorbeeld van enkele voortrekkers die zelfs geen wierook verdienen voor de genomen initiatieven maar enkel doen wat van hen verwacht wordt : hun PLICHT ! En Zottegem? Nog voor de verkozenen des volks hun koffers pakten, stond code oranje reeds lang op de voorpagina van mijn krant aangekondigd. Zo erg plots en onverwacht kan men die hittepiek dus ook niet noemen.

Met dank in naam van al diegenen, niet de toekomst maar het verleden van Zottegem,  die ook morgen bij 40° en meer niet weten waar koelte gezocht.

 

                                                                                                                            Anny Bert

X