21-juli viering in Zwalm (Munkzwalm)

De nationale feestdag ging ook in Zwalm niet onopgemerkt voorbij  met een misviering in de St.-Mattheüskerk die werd voorgegaan door E.H. De Cremer.

Vervolgens werd er een bloemstuk neergelegd aan de gedenksteen door de gemeentelijke overheid samen met NSB.-Zwalm.  De Zwalmfanfare zorgde voor de muzikale ondersteuning met het spelen van o.m. het Belgisch volkslied, de Brabançonne.

Door het mindere weer hield burgemeester Bruno Tuybens een gelegenheidstoespraak in het gemeentehuis en werd er een receptie aangeboden.

Toespraak burgemeester Bruno Tuybens: “Wij vieren vandaag onze nationale feestdag. Vandaag is het alweer 191 jaar geleden dat Leopold I als eerste koning der Belgen de grondwettelijke eed aflegde, en zo deze dag uitriep tot onze nationale feestdag.

Op deze feestdag huldigen we traditioneel ons staatshoofd en de vrouwen en mannen die elke dag hun beste beentje voorzetten voor de veiligheid van onze landgenoten. Maar we zijn hier vandaag omringd door diverse vaandeldragers en leden van de vereniging van de oud-strijders, die de nationale feestdag ook graag en terecht te baat nemen om de oorlogshelden te herdenken. Uiteraard betrek ik in deze hulde iedereen die in het verleden op welke manier ook, hun eigen vrijheid en gezondheid op het spel hebben gezet ter vrijwaring van de vrijheid en de onafhankelijkheid van onze land en haar bevolking. Ook op 11 november doen we dat, zodanig dat ik in deze toespraak voornamelijk de ‘helden’ van vandaag onder de spotlights wil brengen.

De helden van vandaag zijn, wat mij betreft, alle mensen die in de zorg staan, en de afgelopen jaren hebben gestaan. De artsen en spoedartsen, het gespecialiseerde en minder gespecialiseerde verplegend personeel. Ook op lokaal vlak is er bijzonder sterk gepresteerd in de diverse vaccinatiecentra. En ik wens hier zeer uitdrukkelijk ook de wetenschappers te vernoemen. Ik heb hen als een grote rijkdom ervaren. Het was ook in ons land geen sinecure om voor de ruim 11,6 miljoen bewoners in ons land een totaal onbekende pandemie te lijf te gaan, en tegelijk ook het virus van de bewust georganiseerde desinformatie te bedwingen. Voor al deze mensen was ‘schakelen’ de boodschap, en we mogen echt fier zijn op hun prestaties.

De helden van vandaag zijn, wat mij betreft, alle mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor onze medemensen.

    • Vele honderden onder hen, ook uit Zwalm, zijn de voorbije 12 maanden gaan helpen, en/of helpen nog, de slachtoffers van de verwoestende overstromingen in Luik en Limburg.
    • Vele honderden mensen, ook uit Zwalm, hebben zich ingezet in de vaccinatiecentra.
    • Vele honderden vrijwilligers, ook uit Zwalm, maken, deze zomer alweer, de dromen van kinderen tot werkelijkheid.
    • Vele duizenden mensen, ook uit Zwalm, zetten zich in voor de nefaste effecten van de klimaatopwarming en roepen terecht op meer duurzaam te leven, want de natuur toont geen genade meer, na de wijze waarop wij haar stap voor stap vernietigen. De overstromingsravage, iets meer dan een jaar geleden, heeft onze regio gelukkig  gespaard, maar dat geluk tarten zou wel eens serieus kunnen tegenvallen.
    • Vele duizenden mensen, ook uit Zwalm, zetten zich elke dag opnieuw vrijwillig in sociale organisaties, om voor velen, die het moeilijk hebben, elke dag opnieuw hulp en hoop te geven. In dat kader beng ik graag ook hulde aan Welzijnsschakel Zwalm, die zich de voorbije maanden sterk heeft ingezet voor de materiële en psychische ondersteuning van de meer kwetsbare gezinnen in onze eigen gemeente. Ook in ons land merken we de effecten van de inval in Oekraïne, via de sterke verhoging van de energieprijzen. We beseffen onvoldoende het grote geluk, die wij als Belgen genieten, van de automatische indexering van pensioenen en uitkeringen, en zeer vaak ook van de lonen, zodanig dat een belangwekkend deel van deze prijsverhogingen worden gecompenseerd, en dit in tegenstelling tot de meeste landen, ook rondom ons. Maar we moeten sterk waakzaam blijven voor de effecten van deze sterke prijsverhogingen op het welzijn van elk van ons.

Eén rode draad door dit alles is: waar er met zorg voor iedereen samen gewerkt wordt, maken we vooruitgang. Waar de ene zich beter en belangrijker voelt dan de andere, is die vooruitgang niet merkbaar, niet structureel en kansloos..

Laten we dus verder de weg inslaan van de samenwerking. Dat maakt 21 juli vooral een feest van onze samenleving. Van onze samenwerkende samenleving.

Veel plezier vandaag!”

 

 

X