Provinciebaan (Velzeke) en Hundelgemsebaan (Zwalm) krijgen nieuw asfalt

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal op maandag 8 augustus gestart worden met herstellingswerken op de Provinciebaan (grondgebied Zottegem) en de Hundelgemsebaan (grondgebied Zwalm). Met uitzondering van de zone in de omgeving van de school in Hundelgem die enkele jaren geleden heraangelegd werd, bevindt de gewestweg N46 er zich tussen het kruispunt met de Lieve-Heerstraat in Velzeke en de kruising met de Noordlaan in Zwalm in slechte staat.

Dit traject is echter te lang om het in één keer te kunnen vernieuwen. Daarom wordt ervoor geopteerd om twee zones ervan dit jaar heraan te leggen (het andere deel wordt volgend jaar aangepakt). Zone 1 betreft het gedeelte vanaf de Molenweg en tot aan het begin van de schoolomgeving in Hundelgem (t.h.v. Kerkstraat). Zone 2 situeert zich vanaf het einde van de schoolomgeving in Hundelgem tot aan het kruispunt met Heksenmeers

In deze beide zones zal het bestaande wegdek afgefreesd worden en nieuw asfalt aangebracht worden. Daarbij zal de aannemer tewerk gaan in twee fasen, per weghelft: dus eerst in de ene richting, daarna in de andere richting. In geval van normale weersomstandigheden wordt voorzien dat de werken twee weken zullen duren (tot uiterlijk 20 augustus). Gedurende de uitvoering van de werken zal de rijrichting van Zottegem naar Zwalm open blijven voor het doorgaande verkeer. Voor het verkeer in de andere rijrichting wordt een omleiding voorzien.

OMLEIDINGEN EN OPENBAAR VERVOER

Het doorgaand gewoon verkeer en zwaar verkeer komende van Oudenaarde richting Zottegem zal moeten omrijden via de Noordlaan, Zuidlaan, Zottegemsesteenweg, Rijkestraat, Strijpenplein, Beugelstraat en Lieve-Heerstraat. Ook het openbaar vervoer (De Lijn) zal enige hinder ondervinden. Tijdelijk zullen drie haltes afgeschaft worden, wel worden er vervanghaltes voorzien. De bussen zullen dezelfde verkeersomleiding (moeten) volgen als het gewone verkeer. Meer info hierover vindt u op www.delijn.be. Omdat tijdens de werkzaamheden de fietspaden altijd in beide richtingen toegankelijk zullen blijven. zijn voor de fietsers geen omleidingen nodig.

X