Gentse draak opent 50st Elsdrieskermis

In de Wijk Elsdries in Melle werd de 50ste verjaardag van de Elsdrieskermis gevierd met een optocht van de reuzen van Melle en de Confrerie van de Roze Olifant. “Mapoe en Ruut zijn twee volksfiguren die vroeger echt in Melle woonden. Mapoe had bijvoorbeeld lange tijd een café. Het voltallig Elsdries comité werd in de bloemen gezet.

Melle: Elsdries, een rijke geschiedenis…

Heel lang geleden bestond onze wijk Elsdries uit grote boerderijen en wegels. We kenden in Melle de Grote Elsdries (de huidige Dries) en de Kleine Elsdries (de huidige Elsdries). Elsdries verwijst naar een moeras beplant met elzen.

Vanaf de jaren ‘50 kwam er meer bebouwing en groeide de (Kleine) Elsdries uit tot een heuse woonwijk. In de jaren ‘60 waren 5 cafés actief in de wijk en waren er al buurtkermissen. Begin ’70 organiseerden jongeren in de Schauwegemstraat jeugdactiviteiten tijdens de vakanties. Dit was de aanzet van een wijkwerking! Een braakliggend terrein in de Schauwegemstraat werd door architect De Cuyper als speelweide ter beschikking gesteld. Er werden spelnamiddagen georganiseerd en er werd een clubje opgericht, waarvan Rudy De Bruycker, Christiaan Van Den Berghe, Luc Versnaeyen, Linda Bekaert en Christel De Vos deel uitmaakten. Linda is nog steeds actief als bestuurslid. Er werd toen veel aandacht besteed aan voetbal. De moeders namen het op tegen de dochters. De eerste officiële wedstrijd speelden ze tijdens de feestelijkheden van “Kom over de brug”. Het mini-voetbaltornooi op de huidige Kermis is een knipoog naar deze tijden en vond de eerste keer plaats in 2005.

In 1970 richtten enkele volwassenen onder impuls van André Van Overmeire een comité op met als voorzitter Walther Vandenheede, ondervoorzitters Octaaf De Bruycker en Roger Van Den Berghe, als secretaris Remi Bekaert, schatbewaarder Gerard Schelstraete en als technisch raadgever André Van Overmeire.

Het kersverse comité coördineerde de werkingen van de jeugd, volwassenen en ouderen. Met een minimaal budget (verkregen uit de jeugdactiviteiten) werd in 1971, na lange tijd, een 1ste kermis georganiseerd. Sindsdien is de kermis een jaarlijks terugkomende activiteit in onze wijk (behalve in 2020 en 2021 wegens de Coronapandemie) en is ze gekend van heinde en verre.Foto vlag

In 1979 werd een tekenwedstrijd georganiseerd op de dag van de Jeugd in augustus. De opdracht voor de 12-jarigen was een vlag voor de wijk te tekenen. Annelies Versyp, dochter van Nolle Versyp, zorgde voor het winnende ontwerp. De vlag werd in 1980 op de 10de kermis gewijd onder het peterschap van Hendrik Heyndrickx en Denise van Gansberghe.

In 1981 kocht het gemeentebestuur één van de 2 percelen en werd het clublokaal opgesmukt met nieuwe sanitaire voorzieningen

Het bestuur in 1982: Staand van links naar rechts: Roger Gezels, Roger Van Den Berghe, Walther Vandenheede, Gilbert De Roeve, Albert (Berke) De Winne, Georges Poelman. Zittend van links naar rechts: Chris Van den Berghe, Jo Dick, Gilbert Van Maele, Remi Bekaert

De reuzen Ruut en Mapoe komen langs op de kermis in de jaren ‘80.

De echte Mapoe had een café op de hoek van de Vossenstraat en de Gontrode Heirweg.

Voor de kinderen hebben we vandaag de dag kinderanimatie en kinderjogging op de kermis. We begeleiden ook de Sint en pieten in de wijk en er is een pannenkoekenfeestje in februari.

We willen hierbij ook Gerarda Poelman danken voor de vele jaren waarin ze de seniorenwerking ondersteunde. Ze heeft haar schoonmoeder Julia De Witte opgevolgd in deze rol.

Het bestuur in 1988: Staand van links naar rechts: Ronny Bolangier, Sam Schatteman, Gilbert Van Maele, Johan Dhondt, Jo Dick, Luc Batjoens. Zittend van links naar rechts: Georges Poelman, Remi Bekaert, Walther Vandenheede, Jozef Van Hoorde.

De helpende dames in 1988: staand van links naar rechts: Linda Bekaert, Els Van Gysegem, Martine Van De Walle, Nicole De Rivière, Mia Taelman, Peggy Spruyt, Denise Van Damme. Zittend van links naar rechts: Gerarda Poelman, Julia De Witte, José Buyse, Georgette Helderweirde, Maria Spiessens

In 1990 kwam “James Last” en zijn orkest langs voor het 20-jarig jubileum. Het terrein achter het clublokaal werd in 1991 opgekuist en opgesmukt met speeltuigen.

In 1992 werd Gilbert Van Maele voorzitter, in opvolging van Walther Vandenheede. Op de kermissen waren er kaartingen, schietingen op liggende wip, wielerwedstrijden en koffietafels met als muzikale gasten “The Wilcomets”.

In 1995 werd 25 jaar kermis gevierd in en rond de feesttent aan het clublokaal op de hoek van de Beek- en Schauwegemstraat. Het was toen 2 weekends feest. Voor deze kermis werd onder meer een jogging, een uitstap naar het pretpark “Meli”, een huifkarrentocht voor de kinderen met vuurspuwende draak, een barbecue, een aperitiefconcert en een eucharistieviering georganiseerd.

In 1999 moest het clublokaal afgebroken worden. In 2000 werden we -jammer genoeg- geconfronteerd met de verkoop van de terreinen van Poelman en de gemeente. Sindsdien maakten we gebruik van het schoolterrein en de schoolgebouwen in de Beekstraat (eerst basisschool Malpertuus (gemeenschapsonderwijs), daarna het Lucernacollege), later konden we kaarten en vergaderen in het OCMW-lokaal in de Schauwegemstraat. Na het wegvallen van de eetzaal en andere lokalen van het Lucernacollege (in 2016) werd de samenwerking met de gemeentelijke basisschool tot stand gebracht en konden we daar onze eetfestijnen laten doorgaan tot Corona alles ‘on hold’ zette.

De kermis in 2010 (40 jaar kermis) was memorabel met haar beachparty. In de periode 2006-2011 nam  Jo Dick de taak van voorzitter over van Gilbert Van Maele wegens het uitoefenen van het voorzitterschap van het OCMW. Nadien nam Gilbert het voorzitterschap terug op.

In 2018 namen Lucien Van Bockstaele en Roger Rombout de kaartingen over op maandagnamiddag van Gerarda. Het comité organiseerde de laatste 10 jaren ook een nieuwjaarsreceptie, een dauwtocht en de mosselsouper. Naast de aandacht voor kinderen was er ook bijzondere aandacht voor de ouderen. We organiseren voor hen een seniorenmaaltijd.

In 2019 gaf Gilbert de fakkel definitief door aan Pascal De Rop.

Ondertussen is de Parkschool gebouwd en hopen we, om samen met de gemeente, daar onze activiteiten verder te kunnen ontplooien. Ook het gebruik van de ontmoetingsruimte in het OCMW aan de Schauwegemstraat is stopgezet, zodat (voorlopig) geen kaartnamiddagen meer doorgaan en onze vergaderingen ‘ten huize’ van onze bestuursleden doorgaan. Een oplossing via de Kleine Havertuin is in de maak.

De ronde getallen (10 jaar, 25 jaar, 35 jaar, 40 jaar en nu ook 50 jaar) in onze vereniging hebben steeds extra aandacht gekregen. Deze kermissen gingen en gaan gepaard met huldigingen. We hopen dat ons programma van 50 jaar Elsdries ook weer aanleiding zal geven tot memorabele momenten. Door Corona hebben we 2 jaar geen kermis kunnen organiseren, dus we vieren nu voor 2020, 2021 en 2022!

We willen alle bestuursleden, oud-bestuursleden, hun partners en alle vrijwilligers danken voor hun inzet.

Een speciaal woord van dank richten we tot de gemeente, haar bestuur, administratief en technisch personeel, de politie, de brandweer en niet in het minst alle instanties, zelfstandigen, bedrijven, artiesten en sympathisanten die onze werking hebben mogelijk gemaakt door het verlenen van vergunningen, medewerking, goede raad en daad en het ter beschikking stellen van diverse accomodaties. Vergeten we zeker niet te bedanken de vele sponsors die ons jarenlang door dik en dun financieel of materieel hebben gesteund!

Wie graag een steentje wil bijdragen aan deze unieke wijkwerking is van harte welkom!

X