De camping van Dance D-Vision bevindt zich dit jaar op het voetbalterrein van het stedelijk sportstadion

Vijf boetes voor weggooien peuken. Ook tijdens Dance D-Vision gaan GAS-handhavers op pad

De stad Zottegem en de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) laten weten dat er ook tijdens Dance D-Vision van komend weekend GAS-handhavers op pad zullen zijn om zwerfvuilovetreders te betrappen.

“Rock Zottegem en Dance D-Vision zijn de twee grootste evenementen in onze Egmontstad. De twee festivals lokken deze zomer duizenden bezoekers. Die bezoekers brengen soms helaas ook zwerfvuil met zich mee. De twee festivals werden van bij de start van het handhavingsproject in maart 2022 doorgegeven aan OVAM. De GAS-handhavers gaan dan op pad om in de straten rond de festivalweide van de Bevegemse Vijvers controles te doen op het achterlaten van zwerfvuil en sigarettenpeuken”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

“Op zaterdag 9 en 10 juli zakten twee gewestelijke handhavers naar Zottegem af tijdens het weekend van Rock Zottegem. Ze hielden meerdere controles en maakten zo vijf bestuurlijke verslagen op. Alle overtredingen gebeurden door het weggooien van peuken. De verslagen worden nu overgemaakt aan de GAS-ambtenaar die beslist over de boete”, vult burgemeester Evelien De Both (N-VA) aan.

“Na afloop van Rock Zottegem stelden we vast dat de organisatoren zelf ook heel veel inspanningen leverden om de buurt proper te houden. Tijdens het festival was er weinig zwerfvuil te bespeuren in de omliggende straten. We willen beide organisaties bedanken voor hun inspanningen om hun festivals zwerfvuilvrij te houden. Als ook de festivalgangers zelf hun steentje bijdragen, blijft het aangenaam voor iedereen”, besluit schepen Goosens.

X