Resultaten burgerbevraging Open Vld plus overduidelijk:

“Helemaal geen draagvlak onder de Oosterzelenaren voor nieuw AC.”

96,3% van de Oosterzelenaren wil GEEN nieuw administratief centrum volgens de plannen die de meerderheid nu voorstelt. Zij zijn er, net als Open Vld plus, van overtuigd dat het belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugdinfrastructuur, zo blijkt uit een grote burgerbevraging.

De voorbije weken hield Open Vld plus-fractie een grote burgerbevraging bij alle Oosterzelenaren. Zowel online (via de website www.welofgeenac.be) als via een huis-aan-huis-folder konden de Oosterzelenaren laten weten wat zij verkiezen: een nieuw administratief centrum (AC) van 6,3 miljoen euro, of meer investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: “De Oosterzelenaar stemde massaal. We kregen 791 antwoorden binnen (waarvan slechts 28 anoniem). 762 inwoners antwoordden dat het voor hen belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd. Slechts 29 Oosterzelenaren die de bevraging invulden, geven aan een nieuw administratief centrum, naar het idee zoals de meerderheid nu voorstelt, een goed idee te vinden. Met een foutenmarge van minder dan 4% wordt dus overduidelijk dat er geen draagvlak is voor het nieuwe AC. Slechts 3,66% van de inwoners steunt de plannen van de CD&V-N/VA-meerderheid en dus meer dan 96% van alle Oosterzenenaren het ééns zijn met onze visie dat er belangrijkere zaken zijn om te investeren dan in een té groot, nieuw AC.

Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft ook voor Open Vld plus een must. Maar het nieuwe AC wordt een project van 6,3 miljoen euro waar weinig toekomstgericht gedacht wordt. Zo wordt in het wensenprogramma géén rekening gehouden met thuiswerk of flexiwerk. Elke ambtenaar krijgt nog steeds zijn of haar bureau. Meer digitalisering naast dienstverlening in het gemeentehuis lijkt nog steeds geen kernwoord voor dit bestuur. Een gemiste kans, want dat is net waar de Vlaamse overheid op inzet.

Bovendien wordt bij de realisatie van dit gebouw geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met een buurgemeente. Iets waar de meerderheid trouwens wel concreet over spreekt.

Binnen de politiezone is hier nog helemaal geen akkoord over. Op de politieraad van 30 juni 2022 bevestigde de Korpschef, samen met de 3 overige burgemeesters van het politiecollege dat hierover helemaal geen afspraak of akkoord bestaat. En dat dit evenmin reeds zou ingeschreven zijn in het meerjarenplan van de politiezone.

 

X