Vlaams Belang weerlegt kritiek van Weerbaar Geraardsbergen

Hans De Gent, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang

Geraardsbergen. Vlaams Belang Geraardsbergen is verontwaardigd over de beweringen van Luc Swartebroeckx  van Weerbaar Geraardsbergen in Nuus (3/09). Daarin beweert de voorman van Weerbaar Geraardsbergen dat de oppositie ‘geen enkele schriftelijke vraag ingediend over de nochtans bijzonder nijpende problematiek van de energiekosten’. Volgens het Vlaams Belang is dit onjuist. De partij heeft wel degelijk schriftelijke vragen gesteld.

‘Reeds op de gemeenteraadszitting van 22 januari 2022 stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Hans De Gent de volgende vragen over de impact van de energieprijzen op het gemeentebudget en de maatregelen die het schepencollege zou moeten voorzien om de kosten te beperken’, beweert de partij.

‘Naast de toenemende loonmassa is de stijging van de energieprijzen een tweede risico voor het lokale budget. Energiekosten nemen daar immers een grote hap uit. Nu de prijzen van elektriciteit en gas sterk gestegen zijn, kunnen de kosten hoog oplopen. Bepaalde lokale besturen hebben, net als particulieren, contracten met vaste tarieven en zijn beschermd tegen de felle prijsstijgingen. Andere besturen hebben energiecontracten met variabele tarieven. In dat geval hebben de prijsstijgingen een directe impact op het budget.

  • Heeft onze stad vaste of variabele contracten voor gas en elektriciteit?
  • Wordt op regelmatige tijdstippen een marktbevraging gedaan om goedkopere tarieven te krijgen? Indien ja, wanneer gebeurde dit voor het laatst ? Indien nee, waarom niet en acht het college het nuttig om dit in de toekomst wel te doen?
  • Welke concrete maatregelen werden reeds genomen om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen, de gebouwen van het OCMW  te drukken? Graag een overzicht per gebouw.
  • Welke concrete maatregelen plant men nog in de toekomst om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen, de gebouwen van het OCMW  te beperken? Graag een overzicht per gebouw met een indicatieve timing.’

‘In tegenstelling tot Weerbaar Geraardsbergen heeft het Vlaams Belang al aan het begin van de energiecrisis gevraagd om concrete maatregelen, niet pas na negen maanden. Helaas is het schepencollege van Geraardsbergen nog steeds niet in actie gekomen om de energiekosten voor de gemeente te beperken of om maatregelen te nemen om onze mensen te helpen om hun energiefacturen te betalen’, Besluit het Vlaams Belang in een communiqué.

Julien Borremans

Lees ook:

Weerbaar Geraardsbergen vraagt het stadsbestuur maatregelen om energiekosten te drukken