Consternatie tijdens de Zottegemse gemeenteraad. Oppositie stapt op

Consternatie maandagavond tijdens de gemeenteraad in Zottegem. Toen bleek dat de meerderheid van N-VA en CD&V niet voltallig was, beslisten de oppositiepartijen Vooruit, Open VLD en Groen om gezamenlijk op te stappen. De volgende dag stuurden die drie oppositiepartijen een gezamenlijk persbericht rond. Ook burgemeester Evelien De Both (N-VA) reageerde.

Communiqué Vooruit, Open VLD en Groen – Het amateurisme van deze meerderheid moet stoppen!

“De Zottegemse gemeenteraad die gisteren op de agenda stond, eindigde veel vroeger dan verwacht. Reden: de meerderheid van N-VA en CD&V was opnieuw niet met voldoende gemeenteraadsleden aanwezig om rechtsgeldig te vergaderen.  De gemeenteraden worden nochtans tijdig aangekondigd, zodat iedereen het in zijn of haar agenda kan noteren. Een stad besturen betekent verantwoordelijkheden opnemen, niet in het minst door de meerderheidspartijen.  Deze legislatuur slaagden N-VA en CD&V er al een vijftal keer niet in om met voldoende gemeenteraadsleden aanwezig te zijn om rechtsgeldig te vergaderen.  De oppositiepartijen Vooruit, Open VLD en Groen zien hierin het zoveelste bewijs dat onze stad op een amateuristische manier wordt bestuurd. Dit moet stoppen. Het is hoog tijd dat de meerderheid de lokale democratie au sérieux neemt. Als de meerderheid er telkens opnieuw niet in slaagt om voldoende gemeenteraadsleden op te trommelen en telkens opnieuw hoopt dat de oppositiepartijen wel zullen depanneren, dan getuigt dit van een grote minachting voor de gemeenteraad en bij uitbreiding van minachting tegenover de Zottegemnaren. Die minachting tegenover de raadsleden doet zich overigens wel vaker voor.  Data van gemeenteraden, commissiezittingen, vergaderingen van het autonoom gemeentebedrijf, van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, enz wijzigen constant omdat het voor een lid van het college van burgemeester en schepenen plots niet meer past of hij of zij een privé-uitstapje plant.  Dit is schering en inslag. Bijzonder jammer allemaal.  Nu wordt er gesproken over de afwezigheid van een raadslid ‘om persoonlijke redenen’.  We vragen dan ook aan CD&V of het CD&V-raadslid om kenbaar te maken om welke persoonlijke redenen het gaat. De verenigde oppositie vraagt aan het stadsbestuur om haar taak au sérieux te nemen en de Zottegemnaren te geven wat ze verdienen: een betrokken en toegewijde bestuursploeg! Vanuit de oppositie weigeren wij voortaan deze meerderheid te depanneren. Wij trekken hier de lijn.”

Reactie burgemeester Evelien De Both 

“Zoals gepland ging er deze avond (maandagavond, red.) om 20h de eerste gemeenteraad door van het nieuwe politieke jaar. Evenwel duurde die maar enkele minuten. Door persoonlijke omstandigheden geraakte een gemeenteraadslid van de meerderheid niet op tijd op de vergadering. De oppositie reageerde daarop door de gemeenteraad te verlaten waardoor er niet rechtsgeldig kon vergaderd worden. Het gevolg daarvan is dat enkele belangrijke punten niet konden worden behandeld. De meerderheid betreurt deze politieke spelletjes. Temeer er ook 4 leden van de oppositie niet aanwezig  waren. Als meerderheid hebben we er alle begrip voor dat de spelregels in een democratie moeten gerespecteerd worden. Maar maakt de oppositie nu echt een verschil voor onze stad en haar inwoners door deze actie? We laten het graag aan de inwoners van Zottegem om te oordelen of hiermee hun belangen gediend zijn. De raadsleden van de meerderheid staan hun zitpenningen af aan vzw lichtpunt.”