TikTokker Ender Scholtens bezoekt het Sint-Catharinacollege

Geraardsbergen. Op het Sint-Catharinacollege is de leerlingenraad zeer actief. Eén van de acties die ze in samenwerking met het GOK-team (Gelijke OnderwijsKansen) ondernemen, is een fruitverkoop op de speelplaats. Op regelmatige basis kunnen de leerlingen voor 0,5 euro een vers stuk fruit kopen. De verkoopstand kreeg een aantrekkelijke look en er wordt ook op gelet om af te wisselen in het aanbod. De organisatie ‘Snack en Chill’ lanceerde vorig jaar een fotowedstrijd waarbij we in de prijzen vielen. Als beloning kwam vorige week de TikTokker Ender Scholtens een handje toesteken om fruit te verkopen. Veel tijd om fruit te verkopen was er niet, want iedereen wou een selfie met hem!