Twee personen aangehouden voor drugsverkoop en wagen in beslag genomen

Geraardsbergen. De Politie Geraardsbergen/Lierde hield vrijdag 23 september een grootscheepse controleactie in de stationsomgeving van Geraardsbergen. Naast de inzet van eigen inspecteurs, kon het korps ook rekenen op mensen van Securail en 2 drugshonden met begeleider van de Federale Politie. Twee personen werden effectief aangehouden voor drugsverkoop. Verder stelde men onder meer 10 pv’s op voor het bezit van verdovende middelen en werd een voertuig in beslag genomen wegens onverantwoord rijgedrag en alcoholintoxicatie van de bestuurder.

De controle in de stationsomgeving vond op verschillende momenten plaats tussen 15u30 en 23u00. De politie controleerde op overlast, (rondtrekkende) daders en drugs, dit laatste met versterking van drugshonden van de Federale Politie. De klemtoon van de actie lag vrijdag vooral op de schoolgaande jeugd die zich met de trein verplaatst. Hiermee wil de politie aan jongeren een duidelijk signaal geven dat druggebruik en dealen niet worden getolereerd en dat men op elk moment kan gecontroleerd worden.

Korpschef Patrice De Mets licht toe: “Een controleactie met drugshond heeft vooral een signaalfunctie. Essentiële pijlers van een goed drugsbeleid zijn o.a. preventie, vroegdetectie én hulpverlening. In de eerste plaats willen we de jeugd op het hart drukken dat drugs gevaarlijk en ontoelaatbaar zijn. Door hen te doen inzien dat ze op elk moment aan een controle onderworpen kunnen worden, hopen we een ontradend effect te bekomen”.

10 personen in het bezit van drugs en 2 personen gearresteerd voor drugsverkoop
De actie was tweeledig waarbij de focus zowel op preventie als repressie lag. Bij het eerste deel – dat plaatsvond op het moment van de piekuurtreinen – werden pendelaars in het station naar een centraal punt geleid, waar ze door de drugshond werden gecontroleerd. Hierbij werden 58 personen als positief aangeduid door de snuffelende viervoeters. Een verdere fouille door de inspecteurs leverde 10 pv’s op voor drugsbezit en 2 pv’s voor het dealen van verdovende middelen. Beide dealers werden aangehouden.

Arrestatie geseind persoon + inbeslagname voertuig na onverantwoord rijgedrag
Bij het vallen van de avond had de politie specifiek aandacht voor treinreizigers komende uit Gent, Ath, Denderleeuw en Brussel én werd ook het autoverkeer in de stationsomgeving in de gaten gehouden.  De inspecteurs troffen hierbij 2 geseinde personen aan, één ervan was lid van een overlastbende en werd gearresteerd.

Eén chauffeur werd uit het verkeer gehaald voor onverantwoord rijgedrag. Deze persoon legde ook een positieve ademtest af waardoor zijn voertuig in beslag werd genomen.

Verder werden 4 pv’s opgesteld voor personen die hun voorwaarden niet naleefden, werd een persoon gevat met een verboden wapen bij zich én werd 1 pv voor het verstoren van de openbare orde opgemaakt.

Ten slotte kon men nog een chauffeur betrappen die reed met een rijverbod en daarnaast ook een positieve drugstest aflegde. Als beveiligingsmaatregel werd het voertuig van de betrokkene geïmmobiliseerd.

Nog meer soortgelijke acties
De resultaten tonen duidelijk aan dat controle nodig is.  Ook in de toekomst worden dergelijke acties dus ingepland. Hiermee wil politie Geraardsbergen/Lierde benadrukken dat overlast en drugs belangrijke aandachtspunten blijven binnen de reguliere werking van haar korps. Een signaal dat ook burgemeesters De Padt en Soetens ondersteunen: “De schoolgaande jeugd is een bijzonder kwetsbare doelgroep. Het mag niemand verwonderen dat er onder hen ook jongeren zijn die op sommige momenten drugs gebruiken. Jonge dealers gaan nu eenmaal ook naar school. We steken ons hoofd voor deze problematiek niet in het zand en blijven daarom investeren in efficiënte preventie én controle!” klinkt het.