Stadsbestuur Zottegem geeft opnieuw negatief advies over vergunningsaanvraag slibverwerkingsbedrijf

Het stadsbestuur van Zottegem laat weten opnieuw een negatief advies te hebben gegeven voor de vergunningsaanvraag van Regomef, een slibverwerkingsbedrijf dat zich wil vestigen op het industrieterrein in Grotenberge. Verschillende argumenten in het kader van mobiliteit en milieu liggen aan de basis van het advies.

“Het stadsbestuur verleende in juni 2021 al een negatief advies, waarop de aanvraag geweigerd werd. Het bedrijf diende eerder dit jaar een nieuwe, aangepaste aanvraag in, die vervolgens aan een openbaar onderzoek onderworpen werd. Uit dat onderzoek blijkt echter dat het dossier te veel onduidelijkheden bevat op vlak van transport en garandeert het niet dat mobiliteitshinder tot een minimum beperkt kan worden. Daarnaast is het terrein niet voorzien op de inrichting die in de aanvraag beschreven staat, met een maximum aan industriële gebouwen en parkeerplaatsen”, leggen burgemeester Evelien De Both (N-VA) en schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) uit. “Ondanks het feit dat de nieuwe aanvraag rekening houdt met een aantal argumenten uit ons eerder afgeleverd negatief advies, is deze nog onvoldoende aangepast en heeft het voltallig stadsbestuur dan ook beslist om opnieuw een ongunstig advies te verstrekken. Op basis van de opgeworpen argumenten tijdens het openbaar onderzoek kunnen wij de aanvraag van het slibverwerkingsbedrijf om zich te vestigen in onze stad, niet ondersteunen. We dienen dan ook een gefundeerd negatief advies in bij de Provincie en hopen dat dit gevolgd wordt. De inplanting van een bedrijf als dit op een lokaal industrieterrein, vlakbij een woongebied, zorgt vanzelfsprekend voor de nodige bekommernissen bij onze inwoners. Het stadsbestuur deelt die bezorgdheden en bevestigt dat er simpelweg te veel onduidelijkheden zijn. Mocht het slibverwerkingsbedrijf zich vestigen in Grotenberge, zullen mobiliteitsproblemen, verschillende vormen van milieuhinder en economische hinder zich ongetwijfeld voordoen. Dat is een tol die wij niet willen betalen.”