Oosterzele ontvangt 198.347 euro subsidies voor de restauratie van de Guillotinemolen

Oosterzele is een molengemeente. De gemeente heeft een subsidiedossier ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van de Guillotinemolen in Balegem. Dat dossier is ondertussen goedgekeurd.

Oosterzele wil zijn molenerfgoed in ere herstellen. De Klepmolen en de Windekemolen malen weer graan na een renovatie. Nu is de Guillotinemolen aan de beurt. Architect Sabine Okkerse is aangesteld om  het traject van de restauratie te begeleiden, met hulp van de Erfgoedcel Viersprong en de expert patrimonium van de gemeente Oosterzele.  Er is eerst een bouw- en molentechnisch vooronderzoek nodig om de start van de renovatie voor te bereiden. De gemeente ontvangt daarvoor een subsidie van het agentschap Onroerend Erfgoed van 198 347 euro. Het totale renovatieproject zal ongeveer 660 000 euro kosten.

Schepenen Orville Cottenie en Christ Meuleman glunderen : ‘Molens zijn verweven in het landschap van Oosterzele. We zijn trots dat de Guillotinemolen in de toekomst weer in volle glorie kan draaien’