Als het meezit moeten Stephanie, Johan en de kinderen ‘maar’ 8 jaar wachten op een sociale woning

Geraardsbergen. Door een samenloop van omstandigheden wordt het gezin met vijf kinderen door een gerechtsdeurwaarder uit hun woning gezet. Stephanie en Johan zijn op zoek naar een betaalbare woning, maar hebben momenteel geen oplossing. Ze hebben zich op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij voor een huurwoning gezet. Ze staan op de 69ste plaats. Als het meezit dan moet het noodlijdende gezin ‘maar’ acht jaar wachten. Intussen dreigen Stephanie, Johan en de kinderen in de armoede weg te zakken.

Zo heeft de Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek 7.500 kandidaat-huurders op hun wachtlijst staan. ‘De woningnood is groot’, stelt Tiffany Van Ransbeek van de Dienst Inschrijvingen. ‘Zeker wanneer je weet dat de gemiddelde wachttijd bijvoorbeeld voor Aalst 8,5 jaar is, en dan enkel voor wie reeds in Aalst woont. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de boodschap die we dagelijks aan heel wat kandidaten moeten brengen allesbehalve rooskleurig is. Rampzalig zelfs in bepaalde situaties.  Frustrerend heel vaak, niet alleen voor de kandidaten maar ook voor ons omdat we mensen niet kunnen helpen.’ Aan duidelijkheid laat dit niets te wensen over. Stephanie, Johan en de kinderen moeten een woning weten te huren op de veel duurdere privéhuurmarkt.

Enorme vraag
Er is een ‘immens’ tekort aan betaalbare woningen en appartementen. Het patrimonium van de Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek bestaat uit 2300 woningen en appartementen die bewoond zijn. ‘En ook al bouwen we nog steeds nieuwe projecten – er staan 312 nieuwe huizen en appartementen op onze planning – ze volstaan niet om tegemoet te komen aan de grote vraag. De termijn om nieuwe projecten op te starten wordt ook steeds langer door regelgeving en protesten.  Een probleem dat zich niet enkel in onze regio stelt’, vult Tiffany Van Ransbeek aan.

Als je je op een lijst van de Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek voor een huurwoning zet, dan gelden een aantal regels. De plaats op de wachtlijst is afhankelijk van de datum van inschrijving. Wachtenden bellen regelmatig om na te gaan hoeveel plaatsen ze zijn opgeschoven, maar in een aantal gevallen krijgen ze het onaangename nieuws te horen dat ze plaatsen zijn gezakt. Dit komt door het feit dat er ook absolute voorrangsregels gelden. Zo krijgen mindervaliden en 65-plussers absolute voorrang.

Daarnaast gelden de lokale voorrangsregels per gemeente. Voor Geraardsbergen moet je minstens drie jaar inwoner zijn van de gemeente gedurende zes jaar voorafgaand aan de toewijzing. ’De lokale regels samen met de regels van de Vlaamse overheid bepalen dus hoe snel iemand een sociale woning toegewezen krijgt.  Veranderen de regels dan verandert ook de plaats van de kandidaat op de wachtlijst. En dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die al jaren wachten’, besluit Tiffany Van Ransbeek.

Wegzakken in de armoede
Stephanie, Johan en de kinderen moesten de doorgangswoning verlaten omdat ze er maximaal zes maanden kunnen verblijven. Het gezin kan nog altijd bij het OCMW terecht voor een maaltijd en een douche, maar voor een woning zullen ze zich de komende jaren moeten richten tot de privémarkt waar een huis voor zo’n gezin haast onbetaalbaar wordt. Reken daarbij nog de ontsporende energiefacturen en het gezin staat voor een onmogelijke opdracht. Stephanie, Johan en de kinderen moeten immers rondkomen met één loon. Gelukkig kunnen ze terecht bij vrienden die hen geholpen heeft om de inboedel te verhuizen en onder te brengen.

Laat het gezin niet wegkwijnen voor onze ogen. Wie een concreet voorstel heeft, kan altijd terecht bij Johan (0456/01 28 62) en Stephanie (0472/70 38 38).

Julien Borremans

Lees ook:

Stephanie, Johan en de kinderen worden uit hun woning gezet en dreigen op straat te belanden