Jeugd beslist mee in Herzele. Na jeugdopbouwwerker, weerbaarheidstrainingen nu ook street-workouttoestel

Tijdens de coronapandemie organiseerde de Herzeelse jeugddienst een grootschalige bevraging waarop het lokaal bestuur enkele initiatieven in het leven riep. Zo werd een jeugdopbouwwerker aangeworven en bieden ze systematisch weerbaarheidstrainingen aan. En ook het derde initiatief, de installatie van een street-workout-toestel, is sinds vorige week een feit.

‘Bijna één op vier jongeren tussen 12 en 25 jaar nam deel aan deze bevraging waaruit algemeen gesteld kon worden dat het goed gaat met de Herzeelse jeugd. “De bevraging gebeurde aan de hand van een postkaart waarop we aan onze jongeren vroegen of alles oké is en wat voor hen belangrijk is”, zegt schepen van Jeugd Benjamin Rogiers (Open VLD). “Hoewel de resultaten geruststellend waren, mag men de impact van de coronacrisis tot op vandaag niet onderschatten. Heel wat jongeren hebben de crisis goed gevoeld en die ervaring was niet altijd positie. Herzele maakte meteen na de bevraging budget vrij om de nodige aanpassingen te doen. Concreet gaat het om drie initiatieven waarmee het lokaal bestuur  wil bijdragen aan het uitgroeien van hun jongeren tot sterke en zelfstandige volwassenen.”

Zo ging ze een samenwerking aan met vzw LEJO voor de aanwerving van een jeugdopbouwwerker.

“Deze investeert een groot deel van zijn tijd in het opbouwen, onderhouden en versterken van vertrouwensrelaties met kinderen en jongeren. Omdat heel wat jongeren aangaven wat verloren te lopen, kreeg ik de opdracht de Herzeelse jongeren te benaderen en te bevragen. Het doel? Samen met hen een aanbod creëren voor hen en ze op die manier een kans geven om sociale contacten op te bouwen en een actiever leven te leiden”, aldus jeugdopbouwwerker Lander.

“De weerbaarheid van de jeugd kende tijdens de pandemie eveneens een grote deuk. Het lokaal bestuur besliste daarom jaarlijks weerbaarheidstrainingen Rots & Water aan te bieden aan alle eerstejaars van de lagere scholen. Rots en Water richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties, het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om). We bieden al deze leerlingen twee sessies van Sjanstrainingen aan, waarin ze werken rond de thema’s zelfvertrouwen, controle, respect, opkomen voor jezelf, spelplezier, samenwerken, maar ook grenzen aangeven en aanvoelen”, aldus schepen Rogiers.

En ook het derde en laatste initiatief is sinds vorige week een feit.

“Tijdens de pandemie trok iedereen de natuur in om individueel buiten te sporten. De wandel- en fietsinfrastructuur in Herzele is al zeer uitgebreid. Daarom koos het lokaal bestuur Herzele ervoor om het fitnessaanbod in het educatief park aan de Steenoven uit te breiden met een street-workout-toestel. We willen buitensporten blijven aanmoedigen, vooral ook bij de jeugd”, aldus Rogiers. “We hebben heel wat buitensporttoestellen in het educatief park. Toch merkten enkele jongeren terecht op dat een toestel voor krachttraining, voor het bovenlichaam, er tot voor kort niet tussen zat. Dus sinds vorige week kan iedereen zich wagen aan monkey bars, ringen of een reeks optrekoefeningen aan het nieuwe toestel. Een mooie uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur en een welgekomen toestel voor alle crossfitters en bootcampers in Herzele”, zegt schepen van Sport, Ann van Ruyskensvelde (Open VLD).