Red de Godsbergkouter vzw is optimistisch over haar slaagkansen.

‘Geen militair complex in onze achtertuin.’


Red de Godsbergkouter vzw

Schendelbeke/Ophasselt. Het actiecomité Red de Godsbergkouter is zich aan het voorbereiden op een jarenlange procedureslag. ‘Op de Godsbergkouter komt geen kazerne’, klinkt het vastberaden. Om juridisch verzet te kunnen aantekenen, heeft het actiecomité zich tot een vzw omgeturnd. Ook is de pas opgerichte vzw op zoek naar medestanders, financiële middelen en knowhow. Wat het laatste betreft, is reeds een consultatieronde aan de gang. Filip De Bodt van de klimaatbeweging Climaxi werd reeds geëngageerd. Hij heeft heel wat ervaring opgedaan in verband met de jarenlange procedureslag tegen de rechttrekking van de gewestweg N42. ‘Geen militair complex in onze achtertuin’, klinkt het.

Filip De Bodt

Donderdagavond was er in de zaal De Kat te Ophasselt een informatieavond over de vzw Red de Godsbergkouter. Zo’n 130 sympathisanten en geïnteresseerden kwamen opdagen. De leden van het actiecomité hebben niet stilgezeten en hebben intussen een aantal kabinetten bezocht om poolshoogte te nemen. Zo mocht Ludivine Dedonder (PS) – minister van Landsverdediging – zich verheugen op een bezoekje van de comitéleden. Het is geen geheim – aldus Johan Verbruggen – dat er zoveel mogelijk Franstaligen zullen worden aangeworven voor de kazerne in Schendelbeke. In de kazerne komen gevechtstroepen met zware pantservoertuigen. ‘Er zullen wel een aantal mensen van hier worden aangeworven, maar het overgrote deel zal van buiten onze streek komen’, zet Johan Verbruggen de puntjes op de ‘i’.

Budgettaire ontsporing
Opmerkelijk is dat de financiering van de kazerne in de enveloppe van defensie zal moeten worden ingeschreven. ‘We gaan dit met plezier opvolgen, want tot nu toe is er nog niets ingeschreven’, laat Herman Herpelinckx weten. ‘Uiteraard zijn er nog keuzes in Oost-Vlaanderen, maar die zijn minder geschikt in de gedachtegang van de PS.’ De kostprijs van de kazerne wordt geschat op 280 miljoen euro, ‘allicht een grove onderschatting’, aldus Herman Herpelinckx. Uiteraard zal alleen al de inflatie de kostprijs van de kazerne de hoogte doen injagen.

Dan zijn er nog de beperkingen van de budgettaire en politieke realiteit. De ontploffende energiecrisis zet de begroting onder zo’n grote druk, zodat de vraag rijst of er nog plaats is voor dergelijke frivoliteiten. Ook het Vlaams Gewest, de provincie en de stad Geraardsbergen zullen over de brug moeten komen voor bijvoorbeeld de heraanleg van wegen met bijkomende infrastructuur en mogelijke onteigeningen. Volgens Herman Herpelinckx wordt dit op minstens 100 miljoen euro geschat.

Dan is er nog de politieke agenda. Binnen twee jaar zijn er zowel federale, regionale als gemeenteraadsverkiezingen. Na 2024 bestaat de kans dat er zich een andere politieke constellatie aanbiedt waar de bouw van een nieuwe kazerne geen politieke prioriteit meer vormt.

Herman Herpelinckx

Geen Vlaamse centen voor een Franstalige kazerne
Binnenkort hebben de leden van het actiecomité een overleg met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Het is geen geheim dat minister Demir geen voorstander is van een kazerne van PS-signatuur op Vlaamse bodem, waar dan nog eens Vlaamse centen moeten aan worden uitgegeven. Bovendien zullen de verschillende overheden in dit land wel andere financiële katten te geselen hebben dan de oprichting van peperdure kazernes. Volgens Herman Herpelinckx is het duidelijk dat ‘deze gemanipuleerde beslissing in Geraardsbergen geen draagvlak meer heeft.

Filip De Bodt van de klimaatbeweging Climaxi legde uit hoe de procedure voor de bouw van een kazerne verloopt en wat de mogelijkheden zijn om te reageren, verzet en bezwaar aan te tekenen en waar nodig te procederen. ‘Je gaat een lawine van procedures over jou krijgen. Het is belangrijk dat je niet opgeeft en dat je weet waar je steeds alert moet op reageren’, weet De Bodt. ‘Als je blijft volhouden dan bestaat de kans dat je de procedureslag wint’, weet de gecontesteerde actievoerder.

Oekraïne
Jan Hanssens sloot de avond af met een toelichting hoe de vzw zich de komende jaren zal organiseren om de procedureslag te winnen. Jan Hanssens vergelijkt het graag met het conflict tussen Oekraïne en Rusland. ‘De agressor stad Geraardsbergen heeft beslag gelegd op onze open ruimte. De agressor stad Geraardsbergen heeft de rust en de leefbaarheid van de mensen ontnomen. Wel, wij gaan ervoor vechten’, sloot Jan Hanssens de avond af.

Opvallend was dat er geen enkel gemeenteraadslid aanwezig was. Dirk Van der Maelen (Vooruit) was met een delegatie vertegenwoordigd. Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen was ook van de partij. De comitéleden van Red de Godsbergkouter kwamen woorden te kort om duidelijk te maken dat ze politiek onafhankelijk zijn en dat de leden zich niet zullen laten ‘verleiden’ om op een lijst van een partij te figureren.

Julien Borremans

De economische impact van kazerne op de omgeving mag niet worden overdreven. Lees ook:

Johan Verbruggen: ‘Het artikel over de komst van de kazerne in het stadsmagazine is stuitend eenzijdig.’