Tijdelijke vacatures bij stad en OCMW Zottegem

Het Zottegemse stadsbestuur wil overgaan tot de aanwerving van vier arbeiders voor de groendienst en een kleuteronderwijzer voor SBS De Smidse. Het betreft telkens een voltijdse functie maar voor een bepaalde duur, tijdelijk dus. Wie zich geroepen voelt voor de job aan de stedelijke basisschool – van 7 november tot de kerstvakantie – kan contact opnemen met directrice Daphne Roman via 09 360 79 57. Nieuwe kandidaat-medewerkers voor de dienst groenbeheer kunnen solliciteren tot vrijdag 4 november om 12 uur. De weerhouden kandidaten zullen vóór 16 november uitgenodigd worden voor een praktische proef en gesprek in de week van 21 november.

Daarnaast wordt, voor het OCMW, ook gezocht naar een kinderbegeleider (jobstudent) voor de buitenschoolse kinderopvang Zibo en zorgkundigen (zowel voltijds als deeltijds) voor het WZC Egmont. Ook hier gaat het over jobs voor bepaalde duur. Geïnteresseerden voor de functie van kinderbegeleider – in het komende najaar – kunnen solliciteren tot maandag 31 oktober om 12 uur. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 14 november. In verband met alle voornoemde vacatures is informatie over functie en profiel, aanbod en aanwervingsvoorwaarden, hoe solliciteren enz. via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. Voor meer inlichtingen kan men ook terecht bij de personeelsdienst per e-mail naar vacature@zottegem.be of telefonisch via 09 364 64 74.