De Ninoofse opgeëisten tijdens WO1 en de vlag van hun bonden

Naar aanleiding van de restauratie van de vlag van “De Opgeëischten Bond van Oultre” geeft historicus Georges Vande Winkel op 10 november tekst en uitleg over de opgeëisten en de vlaggen van hun bonden.

Opgeëisten
Vele Ninovieters kennen de weggevoerden wel van de gelijknamige straat, maar weten niet welke tragedie achter die naam schuilt. Het gaat om dwangarbeiders, de zogenaamde “opgeëisten”, die door de Duitse bezetter in de loop van de eerste wereldoorlog richting werkkampen werden gestuurd. De Denderstreek werd bijzonder hard getroffen door deze deportaties; voor het kanton Ninove ging het om 1.289 mannen, van wie er 68 het zware werk en de ontberingen niet overleefden. Na 1918 werden in vele Belgische steden en gemeenten opgeëistenbonden opgericht om de belangen van de voormalige opgeëisten te verdedigen en schadevergoeding te eisen.
‘De opgeëisten van 1916’ bleven in de geschiedenisboeken lange tijd onderbelicht. De gruwelen van de tweede wereldoorlog – amper een generatie later – hebben de oorlogsmisdaden van oktober 1916 uit het collectieve geheugen gewist. Bart Merckaert en Georges Vande Winkel brachten daar enkele jaren geleden verandering in. Ze voerden een grondig onderzoek naar ‘de opgeëisten van 1916’ in het voormalige kanton Ninove. Dankzij hun publicatie in het tijdschrift Het Land van Aalst gunden de twee auteurs deze oorlogsslachtoffers de aandacht die ze verdienen.

Vlag van de Bond van Opgeëisten van Oultre
In de nasleep van hun onderzoek en de ermee samengaande herdenkingen dook in het stadsarchief van Ninove de vlag van de Bond van Opgeëisten van Oultre (Outer) op. Deze vlag zat jarenlang weggestopt in een kartonnen doos en verkeerde in een lamentabele toestand. De hoognodige restauratie van de vlag werd ondertussen afgerond en dit merkwaardig erfgoedstuk heeft opnieuw een plaats in het archief gekregen. Reden genoeg voor het archief van Ninove en de Geschiedkundige vereniging ‘Het Land van Aalst’ om samen een avond te wijden aan de vlag van “De Opgeeischten Bond van Oultre”. Stadsarchivaris Sofie Neuckermans zal het restauratieproces toelichten. Historicus Georges Vande Winkel zal, na een korte schets van ‘de opgeëisten van 1916’, ingaan op het fenomeen van de opgeëistenvlaggen om af te ronden met tekst en uitleg bij de Outerse vlag.

Praktische informatie

1. Lezing op 10 november om 20u (deuren: vanaf 19.30 uur)
2. Liberale Kring, Dreefstraat 16, Ninove
3. Inschrijven is gratis maar verplicht via het archief (054 50 51 10 – archief@ninove.be) of via Ticketgang