©RV - van links naar rechts – Jelle Moës (diensthoofd sociale dienst), Luk Neujens (begeleider Groep Intro), An Vervliet (gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen), Tiffanny D’Hoker (projectmedewerker welzijn), Bruno Verhemeldonck (begeleider Groep Intro), Tim Willems (projectmedewerker welzijn)

Project De Mallaard helpt afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

Een leegstaand bedrijfspand aan de Mallaard werd de nieuwe thuisbasis van twee mooie sociale projecten: Jongeren in Actie (JIA) en Werklift. Deze projecten willen kwetsbare groepen aanmoedigen om hun leven op de rails te zetten door de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Twee projecten onder een dak
Jongeren in Actie (JIA) en Werklift zijn projecten die kwetsbare groepen aanmoedigen om hun leven op de rails te zetten door de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Door mensen actief te betrekken in een positief verhaal waarbij ze zelf aan de slag gaan, wordt hun zelfvertrouwen gestimuleerd en hun kansen op werk vergroot.
De nieuwe dynamiek van twee projecten onder 1 dak maakt dat de projecten kunnen leren van elkaar en uitdagingen samen kunnen aanpakken. Met een efficiënte besteding van fondsen bouwen ze een groter bereik uit.

Leren op de werkvloer
Met concrete projecten probeert men de deelnemers met verschillende sectoren te laten kennismaken. Het inrichten van het atelier, herstellen van stoelen in de kleuterschool of ergens een muur zetten en afwerken. Projecten waarmee ze ook een bijdrage leveren aan de samenleving. De deelnemers maken zich nuttig en zien resultaten wat ook hun zelfvertrouwen sterkt.

©Sophie Richez – Veerle Cosyns schepen voor sociale zaken

Schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns: “Met dit project willen we jonge mensen bereiken die hun kwaliteiten en sterktes nooit werden gezien of benoemd of om mensen die omwille van een zeer beperkte taalvaardigheid moeilijk hun weg vinden naar werk. Dankzij de expertise en de doorgedreven ondersteuning vanuit Groep Intro en Copact, organisaties waarmee we samenwerken, kunnen we er als stad in slagen om hen op de juiste weg te helpen. We zijn er immers als stad van overtuigd dat mensen die werken ook weerbaarder zijn.”

Het project Werklift kreeg bij opstart een provinciale subsidie. Provinciaal gedeputeerde An Vervliet: “Via ons subsidiereglement ondersteunen we lokale besturen die investeren in de doorstroom van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame tewerkstelling. De werking van Werklift past volledig binnen onze doelstelling. Via hun atelierwerking worden de deelnemers in een realistische werkomgeving ondergedompeld, wat we absoluut toejuichen. Hierdoor kunnen ze in een korte periode namelijk proeven van verschillende jobs, wat de stap naar betaalde tewerkstelling een heel stuk kleiner maakt.”

Toekomstplannen
De plannen voor de site aan de Mallaard zijn hiermee verre van afgerond. Zo wordt er ook nog werk gemaakt van een gereedschapsbibliotheek waar mensen goedkoop gereedschappen kunnen ontlenen. Er zijn ook plannen om er de sociale kruidenier te huisvesten. In de sociale kruidenier kunnen mensen met financiële moeilijkheden terecht voor kwaliteitsvolle voeding en dit dankzij de hulp van VZW Teldienst, onze lokale armoedevereniging.