Groen rekent op de heropening van Den Dok

Geraardsbergen. Op de aanvraag tot afbraak van een deel van de gebouwen van het open zwembad op de site van Den Bleek, werden heel wat bezwaren ingediend. ‘Geraardsbergen gaf ondanks die bewaren toch groen licht. De volgende stap in de procedure wordt gevoerd op de Provincie Oost-Vlaanderen, wellicht in de loop van deze maand’, aldus Groen. Groen is zeker niet tegen ontharding van oppervlakten, maar is echter wel tegen de afbraak van het openluchtzwembad, en dit om meerdere reden. Groen stelt ook de vraag of er wel ooit een afbraakvergunning is afgeleverd voor Den Dok.

In het Meerjarenplan 2020-2025 werd onder ‘Mens en vrije tijd’ voor het zwembad aangegeven ‘investeren in een nieuwe kuip, leidingen en verwarmingsinstallatie, douches, nieuwe lockers energiezuinige maatregelen’. In 2020 werd door het stadbestuur plots aangekondigd dat het openluchtzwembad aan ‘Den Bleek’ definitief gesloten werd’.  ‘Dit besluit werd genomen zonder ook maar enige motivering en zonder advies in te winnen bij de verschillende raden (sport, cultuur, jeugd, dorpsraden, erfgoed …) evenmin werd er, verplicht advies ingewonnen bij de Cultuurpact Commissie. Is dit een voorbeeld van inspraak op zijn “Geisbaergs”?’ vraagt Groen zich luidop af.

Expertise
In de maanden die volgden, werd een inspraakgroep samengesteld, die zich moest buigen over de toekomstige invulling van de site Den Bleek. ‘Al vrij vlug bleek dat het, al dan niet, verder openhouden van het zwembad zelfs niet ter sprake mocht komen’, geeft Groen nog mee. Groen wil echter een oplossing voor de site met behoud van Den Dok. ‘In de veranderende klimaatomstandigheden zou het zeer spijtig zijn om een, centraal gelegen en goed bereikbaar, openbaar zwembad zomaar te sluiten. Verkoeling en schaduw zoeken in het centrum stad wordt nog veel belangrijker dan voorheen.’

Groen heeft nog een aantal suggesties voor het openhouden van Den Dok. Zo kan het water door zonnepanelen worden opgewarmd. Er kan een waterpomp worden geïnstalleerd voor het voorverwarmen van het zwembadwater. Groen wijst erop dat er heel wat milieuvriendelijke manieren zijn om een zwembad te beheren. ‘Bij ‘Pool is Cool’ die reeds heel wat expertise opdeed in verband met publieke open zwemgelegenheid.’ Groen vraagt ook om een grondig bodemonderzoek te laten gebeuren omdat er een historische vervuiling is.

Bij het eventueel terug openstellen van Den Dok, waar wij op rekenen, dienen er dan wel preventieve maatregelen genomen te worden om de technische installaties te beschermen tegen eventuele overstromingen, het gebied is immer in een overstromingsgevoelige zone gelegen’, besluit Groen.

Julien Borremans