Onderwijsminister Ben Weyts investeert in begeleiding van hoogbegaafde leerlingen

Geraardsbergen. Onderwijsminister Ben Weyts maakt extra geld vrij om scholen extra te ondersteunen in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Sinds vorig schooljaar bouwen 12 Vlaamse voorbeeldscholen aan lerende netwerken rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen. Via deze netwerken stimuleren ze de uitwisseling van kennis en expertise met en tussen de deelnemende scholen. Doel is om zoveel mogelijk Vlaamse scholen (verder) op weg te helpen bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een goede ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen op school. De ondersteuning die ze hiervoor kregen wordt verlengd voor het projectjaar 2022-2023. In Geraardsbergen krijgt GO! Atheneum Geraardsbergen een subsidie van 39.552 euro.