Wisselend succes na overleg met uitbater Cash-points: deelgemeenten vallen uit de boot

Na de onvrede bij veel Zottegemnaars, handelaars (lees meer via deze link) en ook oppositiepartijen Vooruit (lees meer via deze link) en Groen (lees meer via deze link) na de ingebruikname van de cash-points in het stadscentrum, nam schepen Brecht Cassiman (N-VA) contact op met uitbater Batopin (opgericht door enkele banken) voor een ‘constructief’ gesprek. Dat leverde wisselend succes op. Zo blijkt dat Batopin niet wil investeren in dorpskernen.

“Ik geef na het overleg graag volgende informatie mee”, aldus schepen Brecht Cassiman 

  • De uitrol van de Cash Points gebeurt op dit moment in 180 steden en gemeentes, in vijf daarvan zijn er problemen, waaronder het Cash Point Zavel in Zottegem.
  • Na het aankaarten van de algemene netheid in Cashpoint Zavel, wordt de poetsfrequentie vanaf deze week verdubbeld van 1 x naar 2x per week. Een vuilnisbak kan helaas niet voorzien worden omwille van veiligheidsrisico’s (aanbrengen van explosieven) en men wil ook ander ongewenst vuilnis (blikjes etc.) vermijden.
  • Het rondslingeren van tickets: dit gaat men proberen vermijden door de mensen bewuster voor een ticket te laten kiezen: vanaf komende donderdag zal bij het afhalen van geld (80% van de transacties) “zonder ticket” de standaard worden. Men kan wel nog altijd expliciet voor een ticket kiezen.
  • Er werd mij benadrukt dat de cash points even goed beveiligd zijn als de banken, met aanwezigheid van zichtbare en onzichtbare camerabewaking.
  • Cash Point Zavel zal in januari voorzien worden van discretiepanelen (tussenschotten) tussen de automaten.
  • De technische problemen waardoor enkele automaten niet werkten de voorbije weken, zouden tegen einde deze week moeten opgelost zijn.
  • Kleinere bankbiljetten zullen binnenkort verkrijgbaar zijn: biljetten van 10 euro (uiterlijk tegen 15 december) en mogelijk ook van 5 euro tegen voorjaar 2023.
  • Het stadsbestuur dringt aan op het plaatsen van een 4e automaat in Cashpoint Zavel: dit is technisch en ruimtelijk mogelijk, en wordt in overweging genomen door de exploitant. We zullen hier op blijven aandringen gezien de lange wachtrijen op de drukkere momenten de voorbije weken.
  • Ondanks ons uitdrukkelijk verzoek om bijkomende Cash Points te voorzien in bijvoorbeeld Sint-Maria-Oudenhove of Velzeke, wijst Batopin er op dat het aantal transacties in tien jaar tijd gehalveerd zijn, en dat men op Zottegems grondgebied enkel in de stedelijke kern wil investeren, en niet langer in de dorpskernen. We betreuren deze visie ten zeerste.
“We blijven vinger aan de pols houden in deze, en zullen de belangen van onze inwoners blijven verdedigen wanneer het op basis dienstverlening aan komt”, aldus Cassiman nog.