Succesvolle opvoeringen van Jeugdgezelschap De Munkgezellen

Jeugdgezelschap De Munkgezellen kunnen terugklikken op een groot succes. Vier keer speelden ze voor een goed gevulde zaal en zo konden ze weer een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel.
Men kon 750€ schenken aan Aka Plus Oudenaarde.  Dit is een scoutsvereniging  voor kinderen met een fysiek en/of verstandelijke beperking.