Inwoners gevraagd om mee te denken over invulling kiosk Sint-Lievens-Esse

De gemeente Herzele is op zoek naar een nieuwe invulling voor de kiosk op het dorpsplein in Sint-Lievens-Esse. Er zijn al enkele pistes die in overweging worden genomen, maar aan inwoners wordt gevraagd om input te geven. Via LEADER wordt 52.000 euro van de totale voorziene kost van 80.000 euro gesubsidieerd.

“De buurt vraagt er al even naar en toegegeven: de kiosk op het dorpsplein is aan vernieuwing toe”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme Hiedi Knop (Open VLD). “De vraag van inwoners naar aandacht voor het onderhoud ervan werd gekoppeld aan het idee om de vernieuwing toekomstgericht aan te pakken. Zo werd het project ‘leven naast de brouwerij’ geboren. Een titel die zeer letterlijk genomen mag worden. Het verwijst naar het ‘leven in de brouwerij’ dat dit project kan opleveren. Al zit er een kleine kwinkslag in die uitdrukking door het woord ‘in’ te veranderen naar ‘naast’. Een verwijzing naar Brouwerij Van Den Bossche die ook effectief aan het dorpsplein gelegen is. Bovendien stond de brouwerij bij alle dorpsfeesten op het plein centraal omdat hun opslagruimtes vlak bij de kiosk op het plein gebruikt werden voor het inrichten van een tijdelijke bar. De nood aan vernieuwing van de kiosk wordt nu aangegrepen om met een aantal inwoners aan de slag te gaan. Met een kerngroep wil lokaal bestuur Herzele actief in gesprek gaan en nadenken over wat een dorpsplein als publieke plek voor vandaag en de toekomst kan betekenen. Niet alleen de kiosk, die in 1907 naar aanleiding van de Livinusfeesten gebouwd werd, maar dus ook de ruimte errond zal bekeken worden.”

 “Een zielloze renovatie zit er niet in. We gaan voor de renovatie van de kiosk op zoek naar de betekenis ervan voor de inwoners en bezoekers van het dorp. De toekomstige invulling of inkleding staat dus nog open. Een nog verder aan te vullen groep inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen (o.a. Die Bronne, ’t Essenhofje, KermEsse, De Lezende Paling en Kunst en Broedermin) denkt mee over een toekomstige invulling van de kiosk en hoe zich dit vertaalt in de vernieuwing ervan. We zien zelf verschillende en uiteenlopende mogelijkheden. Het kan gaan naar een historische reconstructie van de kiosk naar oorspronkelijk ontwerp. Of een heel andere piste, onderzoeken of deze kiosk, met respect voor de oorspronkelijke vormgeving, kan omgetoverd worden tot een plek met een hedendaagse invulling. In plaats van een podium kan het dan een plek zijn om af te spreken of te zitten. Maar zeer belangrijk in het volledige verhaal is dat deze keuze gemaakt wordt door een groep van inwoners.”

OPROEP

Wil jij graag meedenken over de renovatie van de kiosk op het Sint-Lievensplein? Laat het weten via het formulier op www.herzele.be/levennaastdebrouwerij. Daar vind je twee eenvoudige vragen die polsen naar goede ideeën en voorbeelden. Je kan je ook aanmelden om aanwezig te zijn op een startvergadering van het project op maandag 28/11/2022 om 19u30 in de Sint-Lievenskring. Voor meer ideeën, info, vragen of suggesties kan je ons ook contacteren via cultuur@herzele.be of 053 73 74 36.

STEUN VAN LEADER VLAAMSE ARDENNEN

Na het doorlopen van een subsidieaanvraag werd het projectvoorstel dat lokaal bestuur Herzele indiende bij LEADER Vlaamse Ardennen, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, goedgekeurd. Concreet betekent dit dat op een totale projectkost van € 80.000 een subsidie voorzien is van € 52.000 (Europese, Vlaamse en Oost-Vlaamse middelen). Meer info over LEADER vind je op www.plattelandsloket.be