De stuwen van Pollare, Denderleeuw en Idegem zullen, als er geen verdere vertraging meer is, starten in 2023

Volksvertegenwoordiger Guy D’haeseleer (Vlaams Belang/Forza Ninove) had een paar parlementaire vragen gesteld aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) over deze werken.

Guy D'haeseleer trekt lijst Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen voor Vlaams parlement
©Sophie Richez- Guy D’haeseleer

“Om op een gecontroleerde manier het water van de Dender af te voeren en overstromingen te voorkomen, zijn stuwen cruciaal. Deze stuwen zorgen ervoor dat het waterpeil van de Dender kan worden geregeld en ze zorgen er ook voor dat er steeds voldoende waterdiepte is voor de scheepvaart. Acht van de veertien stuwen op de Dender bevinden zich op Vlaams grondgebied.

“Vijf van de zes stroomopwaarts van Aalst gelegen stuwen zullen worden herbouwd. Zowel in Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw als in Aalst zal de stuw herbouwd worden met daarbovenop de bouw van een technisch gebouw en een vispassage. Tevens zal de omgeving aangepakt worden. De stuw van Teralfene zal verdwijnen.” aldus Guy D’Haeseleer.

“De werken aan de stuw van Aalst zijn gestart en omvatten: nieuwbouw van stuw, sluis, oevers, vispassage, fietsbrug, dienstgebouw, baggerwerken en omgevingsaanleg. De afronding van de werken is voorzien in 2023.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

De werken aan de stuw van Geraardsbergen werden geschorst na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning. Deze werken zijn voorzien om verder gezet te worden vanaf 2023 en omvatten: nieuwbouw van stuw, afvoerkokers, oevers, vispassage, dienstgebouw, omgevingsaanleg en restauratie monumenten. De afronding van de werken is voorzien in 2024 voor wat betreft de nieuwe stuw.

De werken aan de stuwen van Idegem, Pollare en Denderleeuw zijn voorzien om aan te vangen in 2023, na het verkrijgen van de omgevingsvergunningen, en omvatten: nieuwbouw stuw, oevers, vispassage, dienstgebouw en omgevingsaanleg. In Idegem en Denderleeuw is de vervanging van de wegbruggen in de onmiddellijke nabijheid van de stuw voorzien. De afronding van de werken is voorzien ten vroegste in 2024 voor wat betreft de nieuwe stuw.

De werken aan de stuw van Teralfene volgen een afwijkende timing door het afwijkende karakter. De stuw van Teralfene kan pas dan afgeschaft worden nadat de werken in Denderleeuw en de werken aan het pand tussen Denderleeuw en Teralfene zijn uitgevoerd. De uitvoering van de werken is ten vroegste voorzien vanaf 2025.” aldus Vlaams minister Lydia Peeters