Ninove dooft vanaf 4 december ’s nachts openbare verlichting

Omwille van de hoge energieprijzen besliste de stad in samenspraak met Fluvius om vanaf 4 december de openbare verlichting volledig te doven tussen 23 uur en 5 uur, om zo energie te besparen. Op vrijdag- en zaterdagavond worden de lichten niet gedoofd.

Besparing

Het doven van de straatverlichting tussen 23 uur en 5 uur levert een besparing op de elektriciteitsfactuur op van zo’n 30%. Het doven van de verlichting heeft daarnaast een positieve invloed op de biodiversiteit en het zorgt voor minder lichthinder waardoor onze sterrenhemel weer wat beter zichtbaar wordt.
Op de gewestwegen blijft de openbare verlichting branden volgens hun regime. Omdat openbare verlichting eerder per cabine dan per straat wordt georganiseerd is het wel mogelijk dat in een aantal zijstraten van deze wegen de openbare verlichting nog (gedeeltelijk) blijft branden.

Structurele maatregelen

Het doven van de verlichting komt bovenop andere structurele maatregelen die de stad al nam in het kader van energiebesparing. Sinds 2021 verving de stad stelselmatig de oude straatverlichting door zuinigere LED-verlichting. Momenteel werd al 31,7% van de straatverlichting uitgerust met LED. In 2023 zal er nog eens 10% extra vervangen worden.

Evaluatie

Tijdens de loop van dit proefproject zal een traject opgestart worden waarin we naar de ervaringen van de inwoners peilen. Deze ervaringen zullen meegenomen worden in de evaluatie van het project. Na het evalueren kan er beslist worden om al dan niet over te gaan tot een definitieve aanpassing van de brandregimes van onze openbare verlichting.
Het stadsbestuur vraagt in tussentijd wel aan Fluvius om het aanvangsuur in Ninove op termijn op 24 uur te brengen. “Doven om 23 uur betekent dat mensen die liever voor het doven van de lichten thuis willen zijn, misschien al rond 22.30 uur naar huis moeten vertrekken na hun sportavond of avondje uit met vrienden. Door de lichten een uur later te doven krijgen mensen toch nog meer speling”, licht vertelt schepen voor gelijke kansen Veerle Cosyns toe. “Technisch is het niet evident om dit enkel voor het grondgebied van Ninove te regelen, dus dit wordt best op een hoger niveau geregeld.”, aldus schepen van openbare werken Wouter Vande Winkel.